Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Franzem Karlem Ginzkeyem

Franz Karl Ginzkey (1871 Franz Karl Ginzkey- 1963), můj oblíbený rakouský básník a spisovatel, se narodil v roce 1871 v Pule na Istrii a zemřel roku 1963 ve Vídni. Jeho rodiče prý pocházeli z Čech. Původním povoláním byl důstojník a válečný zpravodaj, po první světové válce se pak stal spisovatelem na volné noze. Napsal přes padesát knih v novoromantickém duchu, plných touhy po dokonalosti a harmonii, melancholie, zpěvnosti, ale také humoru.
Báseň „Auferstehung“ pochází ze sbírky „Vom Gastmahl des Lebens“ a překládal jsem ji s potěchou nesmírnou…

Vzkříšení

Když taje led, jak milenci
mé srdce o jaru hned sní.
V té stříbrozvučné kadenci
zpěv jarní vody zní.

Pak kry se s třeskem oddálí
a pod nimi zní jara hlas,
když mizí s vodou do dáli,
jak zvony znějí zas.

Led se zpěvem plout nelení,
jen jaro má moc tohle svést!
A jako slova vzkříšení
Zní: Dokonáno jest!