ÚTERNÍ GLOSY 15.02.2022

Miroslava Macka
Starobní důchody v Česku se od června opět zvýší. Inflaci je přece zapotřebí neustále přiživovat tisknutím dalších nekrytých peněz. Jak napsal Václav Klaus, který se problémem inflace zabývá celý život, „jsme svědky zcela nové fáze radikální vzpoury proti ekonomickému myšlení, proti ekonomickému uvažování, proti ekonomice“. A dále doporučuje plošné výdajové škrty podle zásady amerického ekonoma E. P. Lazeara „tempo růstu státních výdajů nesmí být vyšší, než míra inflace mínus jedno procento“. A klade si otázku: je někdo z dnešních ministrů ochoten a schopen prosadit takové nebo ještě lepší jednoduché schéma? Nebude Fiala svým typickým vyhýbavým způsobem říkat, že oni jsou z obliga, neboť finanční nerovnováhu nevytvořili?“
Připomínejte si v toku času tato jeho slova, dodávám.

„Pokud by to odvrátilo válku, uvažovala by vaše země o tom, že by se k NATO nepřipojovala a od takového cíle upustila?” zeptal se velvyslance Ukrajiny v Londýně Pristajka moderátor BBC.
„Možná ano, obzvláště když nám takto vyhrožují, vydírají nás tím a tlačí nás k tomu. Občas takové hlasy zaznívají i z NATO, které říkají, no tak, možná bychom skutečně mohli odvrátit válku,” odpověděl Pristajko.
V pondělí ale Pristajko vystoupil znovu, tentokrát v ranní show televize BBC, kde řekl, že šlo o „nedorozumění”.
No comment.

Ukrajinský analytik Michajlo Samus:
Myslím, že hlavním cílem Putina není okupace Ukrajiny. Samozřejmě, že by měl rád Ukrajinu plně pod kontrolou, ale uvědomuje si, že v této situaci to je nereálné. Zato je pro něj velice snadné stvořit chaos a udělat z Ukrajiny zhroucený stát. Často zaznívá otázka, zda je možné, že by Rusko okupovalo Kyjev třeba jen tři dny. To možné není. Je ale možné, že použijí všechny dostupné nástroje k tomu, aby stvořili v Kyjevě chaos a zničili ho zevnitř skrze paniku. Pamatujete si Almaty? Stačí několik tisíc lidí k tomu, aby začalo ničení a zabíjení lidí na ulicích, vznikl strach kvůli rabování a pocit, že nic nefunguje. Nemusíte nic okupovat, stačí stvořit chaos. Nejen v Kyjevě, ale v celé Ukrajině.
Dodávám: Myslím, že přesně tenhle scénář pomáhají USA a NATO Putinovi realizovat. Tomu stačí jen čekat.