PONDĚLNÍ GLOSY 29.11.2021

Miroslava Macka
Po prvním důležitém hlasování (zrušení nouzového stavu) v nově zvolené sněmovně byla čeština obohacena o nové slovo: SPOLUsrabi…

Nejhorší na tom je, že tu hradní šaškárnu s průhlednou kadibudkou platíme ze svých daní.

Ví se to již dlouho, že obézní lidé mají mnohem těžší průběh covidu. Následující tabulka je z Nizozemí (průměrný Body Mass Index pacientů s covidem na JIP), přičemž u nás to nebude jiné, spíše horší. Ostatně, stačí si vzpomenout na medializovaný příběh pražského taxikáře z počátku epidemie. A kontrolní otázka: vidíte ze strany zdravotníků a státních institucí stejný apel na změnu životního stylu jako na očkování? Vidíte tu plejádu obézních již téměř dva roky intenzivně pracovat na svém zdraví?
březen - duben 2020 28,7
květen - červen 2020 29,4
červenec - srpen 2020 29,4
září - říjen 2020 29,3
listopad - prosinec 2020 29,4
leden - únor 2021 29,7
březen - duben 2021 30,1
květen - červen 2021 30,3
červenec - srpen 2021 30,3
září - říjen 2021 30,7

„Svoboda, svoboda se nám všem zamlouvala, ale v rukou neudržel ji a nechtěl držet nikdo.“ (Jiří Mahen, 1909).

Čeština je jazyk vtipný:
Dvě země, ve kterých je covidová situace nejhorší, mají jedno společné: vládnou jim Slováci.