STŘEDEČNÍ GLOSY 8.04.2020

Miroslava Macka
Také máte dojem, že koronavirus je velmi vybíravý, pokud se týká ras? Zdá se, že Slovany silně pomíjí a Cikány zcela. Studie, která by se na to zaměřila, by byla velice zajímavá. Stejně tak studie, kolik se v USA nakazí bělochů (a jaké rasy), černochů a indiánů.

Zdá se, že situace s epidemií covid 19 se u nás dramaticky zlepšila, neboť vláda rozhodla, že běžci a cyklisté na odlehlých místech nemusejí nosit roušky. Samozřejmě, že žertuji. Vláda je prostě směsice diletantů a fachidiotů a s každým novým „vylepšením“ to jen a jen potvrzuje.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek napsal v dopise předsedovi Ústředního krizového štábu mj.: „Přirozené promoření populace“ virem Covid-19 je nebezpečná iluze a hazard s životy desítek tisíc nevinných lidí.“
Čtenář glos S. K., povoláním lékař, k tomu napsal:
Pan prezident ČLK Milan Kubek by měl říci jasně, odkud bere informace o „rozsudku smrti pro desítky tisíc našich (nevinných) spoluobčanů“ (nesplňuje tento výrok kritéria pro šíření poplašné zprávy?) ani na jakých důkazech staví tvrzení, že současný příznivý průběh epidemie covid19 v ČR (ale nejenom tam) je v kauzální souvislosti se „zavedenými opatřeními“ (např. s povinností nosit ústenky i tam, kde nikdo není apod.). Nakonec by ale měl říci jasně, jak si představuje další postup: Má současný stav trvat celá léta, nežli bude k dispozici očkování proti covid19 ?
Na druhou stranu představitel organizace s nedobrovolným členstvem by jako lékař měl vědět, že to, co spoluobčané a pacienti v současné době rozhodně nepotřebují, je strašení.
Je nakonec nepochybné, že problematika epidemie covid19 je problematika zdravotní, ostatně naprostá většina současných „opatření“ byla zavedena podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který má v gesci Ministerstvo zdravotnictví. A prof. Prymula je na rozdíl od pana Hamáčka alespoň lékař.
Je symptomatické, že proti jejich názoru se pan prezident ČLK dovolává pana Hamáčka, který je pro posouzení zdravotní problematiky epidemie covid19 bez kvalifikace, (alespoň podle informací, které mám).

Určitě si přečtěte:
http://miroslavkrizek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=749029