ÚTERNÍ GLOSY 22.10.2019

Miroslava Macka
Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu se zaměřili na dotace z evropských operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro ICT sektor. Od roku 2007 získalo tuto podporu přes 700 projektů dohromady za více než 7,3 miliardy korun. Z toho přes pět miliard bylo z rozpočtu EU. „Dotace měly českým podnikům zajistit lepší pozici na trhu. Z podpory ale v řadě případů čerpaly veřejné prostředky i velké nadnárodní korporace se sídlem mimo EU. Peníze tak podle NKÚ dostaly i projekty nedoporučené hodnoticí komisí, u nichž v některých případech příjemci dotací dodávali nereálné údaje. Kontrola projektů byla převážně jen formální a nedůsledná,“ sdělila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.
Mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Filipová k tomu řekla: „MPO si je vědomo, že s některými zjištěními ve zprávě lze souhlasit. Kvůli neaktuálnosti a přijetí opatření k nápravě však zpráva už ztrácí svůj význam.“
Chybí mi k tomu ve zprávě spousta dalších informací: zda úředníci ministerstva, kteří léta tak mizerně a nezákonně rozhodovali, jsou už dávno propuštěni a vrátili své mzdy a zda ty velké a nadnárodní korporace vrátily neprávem přidělené prostředky, a to včetně tučných pokut, neboť často uváděly nesprávné a falešné údaje.
A chybí, pochopitelně, ta nejdůležitější informace, totiž že všechny dotace přestanou být udělovány, neboť křiví trh a způsobují spoustu zločinného chování.


Podle Ivana Havla, bratra bývalého prezidenta, je demokracie příliš demokratická a k volbám by měli mít možnost jít jen ti, kteří by prošli jakousi zkouškou či testem poctivého zájmu o budoucnost a potlačení vlastního ega.
Je vám dozajista zcela jasné, kdo by seděl v těch prověrkových komisích…