STŘEDEČNÍ GLOSY 8.08.2018

Miroslava Macka
Boj s dotacemi jako takovými je bojem na nepravém místě. Jistě se shodneme na tom, že moc toho kterého úředníka je odvozena buď od šíře jeho pravomocí, nebo peněz, které může přerozdělovat, popřípadě od kombinace obého.
Úředníků však přibývá a všelijakých kulatých, oválných a hranatých razítek též, takže zákonitě vzniká větší tlak na rozšiřování jejich pravomocí a zvětšení balíku peněz, o kterém mohou rozhodovat.
Z toho ovšem zákonitě plyne, že boj musí být veden proti míře byrokracie, proti množství zbytečných úřadů, proti množství přerozdělovaných peněz. A tento boj v posledních letech občané dramaticky prohrávají, neboť zde neexistuje natolik silná politická strana, která by jej dokázala efektivně vést.
Navíc existuje jedno velké nebezpečí: jakmile počet úředníků a jejich rodinných příslušníků spolu s podnikateli, kteří profitují na státních zakázkách a dotacích, opět spolu s rodinnými příslušníky a částí zaměstnanců, spolu s lidmi, kteří dostávají od státu víc, než do něj vkládají, dosáhne určitého počtu, nelze s programem efektivního boje s byrokracií a přerozdělováním ve volbách uspět.
Bohužel se k této situaci každým rokem s každým novým úředníkem a každým novým příjemcem dotací a sociálních dávek rychle přibližujeme…

Miroslav Urban na facebooku:
Stavím teď rodinný dům. Povinné nakládání s dešťovou vodou:
Hydrogeologický posudek 6000
Retenční jímka 35 000,
vsakovací tunely 29 000,
materiál okolo (trubky, geotextilie, obsyp) 6000
doprava, vyhloubení jámy, usazení, obsyp, zapojení 15 000

Občanovi, který staví dům, je toto uloženo povinně, protože je potřeba udržet dešťovou vodu v krajině.
Poznámka: Nemám naprosto nic proti tomu udržovat vodu v krajině, ba naopak, považuji to za nesmírně důležité. Ale je trochu nefér, když tuto povinnost má občan na svém malém pozemku, nikoliv zemědělec na tisících hektarů.

Karolina Stonjeková:
Hospodářky dnes rozjely kampaň(ku), kterou bychom mohli pracovně nazvat „Za ODS prounijní“. Na základě komentu dvou politologů a výsledků jakéhosi výzkumu soudí, že by ODS měla opustit svůj tradiční euroskepticismus a prostě se stát další ze stran, které budou v době klesající podpory členství v EU omračovat voliče svým brilantním euromilstvím za každou cenu – o které navíc stojí zcela zanedbatelná část voličů. Ve skutečnosti to má důvod velmi jednoduchý: mediální (j)elita z Hospodářek pochopila, že jejich milovaná TOPka je po smrti!!!
A tak zoufale hledají náhradní objekt. Tím má být právě ODS, která se ovšem napřed bude muset a) zbavit Klausů b) stát se řádnou „proevropskou“ = prounijní stranou. Aby se to mohlo stát, je třeba vytvořit virtuální realitku, jež vyvolá dojem, že pro ODS bude prospěšné, když něco takového udělá. Proto ti politologové, proto ta studijka, proto dva článečky v Hospodářkách… Skomírající sedmá velmoc, která se horko těžko snaží, vnucovat svou pravdu těm, kdo o ní nestojí.
Blbé na tom je jen to, že to profesorské přetrhdílo, které ODS v současnosti šéfuje, je schopno jim na to fakt skočit.

Václav Jakl o Ladislavu Jaklovi:
Lidem, kterým vadí, že Jakl kandiduje za SPD, ve skutečnosti vadí, že Jakl kandiduje.