PÁTEČNÍ GLOSY 8.06.2018

Miroslava Macka
Co, kdybyste udělali radost sobě i mně a začetli se do knížky "3 x na horké stopě"? Určitě Vás pobaví…viz následující ukázka z jedné z povídek…


Po snídani jsem se na chvíli posadil ke stolu ve dvoře, poblíž velebníčka, který dorazil večer tak pozdě, a který nyní seděl ve stínu rozložité moruše a listoval si v knize.
„Nehledám pochopení, abych uvěřil, nýbrž věřím, abych pochopil,“ pravil náhle a usmál se na mne.
Na můj nechápavý pohled se opět usmál, mávl knížkou, kterou držel v ruce mým směrem a pravil:
„Můj oblíbený scholastik Anselm z Cantenburry. Parafrázoval takto myšlenku svatého Augustina.“
„Aha,“ pravil jsem stále ještě nechápavě, takže pokračoval.
„Když už mne sem souhra náhod a jejich důsledků zavanula a musím zde přečkat do zítřejšího dne, bavím se tím, co dělám celý život. Naslouchám lidem kolem, pozoruji, jak se chovají, co říkají, co si mezi sebou povídají, jak reagují a tomu všemu věřím. Pak chápu svět kolem sebe a mám klid a mír v duši.“
„Jenže lidé neříkají vždy pravdu, často ji překrucují a často vědomě lžou. Jak jim tedy můžete věřit?“
„Neřekl jsem, že lidé nepřekrucují pravdu a nelžou. To dělali vždy a dělat budou. Pravil jsem jen, že jim věřím, věřím všem jejich projevům, pravdivým i nepravdivým, neboť všechny mají svoji vypovídací schopnost a hodnotu, a jejich souhrn pak vede k pochopení.“
Zvláštní člověk, ale musím přiznat, že hovor s ním byl příjemný a z jeho strany intelektuálně na výši.