PONDĚLNÍ GLOSY 19.02.2018

Miroslava Macka
Čím horší vedení sociální demokracie, tím lépe.

Senátor František Čuba se ke konci února vzdá své funkce kvůli osmnáctiměsíční absenci v horní komoře.
Škoda, byl to nejlepší senátor ze všech. Nepracoval a nepřispíval tak na rozdíl od svých kolegů k nesmyslné právní džungli. Doufám, že voliči v Gottwaldově vyberou kvalitního nástupce.

Evropa stárne, tedy zvyšuje se průměrný věk, zní zpráva. Nejpomaleji v Evropě prý stárnou Švédové. Jsem ovšem přesvědčen, že tak to není. Nejpomaleji stárnou obyvatelé Švédska a nikoliv Švédové. Stačilo by nezahrnout do statistiky imigranty a hned by byl výsledek jiný.

Ministerstvo zahraničí v Londýně vyzvalo své zaměstnankyně, aby jeden den nosily muslimský šátek hidžáb. Měly se tak blíže seznámit s tradičním muslimským oděvem v rámci oslav světového dne hidžábu.
Doufám jen, že v rámci politické korektnosti vyzve muslimky, aby v nich v rámci dne bikinek vypochodovaly na pláže…

Z článku Vinařského domu Kopeček:
Vlastním malé vinařství, malý penzion, obchod s vinařskými potřebami a vinotéku. Na provoz těchto malých zařízení k nám chodí kontroly z těchto institucí: Hygiena, Hasiči, ÚKZUS, Celní správa, Cizinecká policie, Ochranný svaz autorů, Potravinářská inspekce, Inspekce životního prostředí, Živnostenský úřad, Obchodní inspekce, samozřejmě Finanční úřad na několik povinností, Pracovní úřad, Bezpečnost práce, Statistický úřad, Úřad na ochranu osobních údajů. A to jsem určitě na mnoho dalších zapomněl. Za šest měsíců jsme měli sedm kontrol (dlužno říci, že polovina na udání).
Každá z těchto kontrol jen vyhrožuje výší pokuty za nedodržení jejich složitých předpisů a tím i likvidací nás samotných. Můj pracovní stůl přetéká papíry, novými vyhláškami, zákony a novelami novel. Není v lidských silách tohle zvládnout. Malá firma se šesti lidmi nemá kapacity ani prostředky se z téhle bryndy sama vyškrábat.
Proč to píšu? Nedávno jsem byl na školení o nešťastné novele Vinařského zákona. Já osobně jsem si jej několikrát prostudoval, zúčastnil se dvou školení a stále ho úplně nechápu. Dokonce vedoucí pracovník potravinářské inspekce, která má na starosti její dodržování, sám prozradil, že ani jejich inspektoři jej nechápou. A to mají za úkol, dělat jen to.
Já mám k tomu stovky dalších vyhlášek a zákonů od jiných institucí…

Petr Štěpánek:
I kdyby se ten poslanecký magor od Pirátů František Kopřiva, co nyní blábolí o uzákonění „rovného manželství“, na hlavu postavil, i kdyby to další magoři v parlamentu stokrát odhlasovali, nic to nezmění na faktu, že manželství je možné pouze mezi mužem a ženou. Muž s mužem či žena se ženou samozřejmě nějaký smluvní svazek uzavřít mohou, nicméně manželství to prostě není. Proč? Protože samotná etymologie slova manželství to vylučuje:
„Slova manžel a manželka, na tom se všichni etymologové shodují, jsou vlastně zkomoleniny. Ve staročeštině ta slova zněla malžen a malženka a jejich dnešní podoba je výsledkem odborně řečeno přesmyku, záměny hlásek l a n. Ve slovenštině k onomu přesmyku došlo také, ale v polštině nikoli, takže tam mají slova malžonek a malžonka, což je bližší původnímu praslovanskému malžena. Malžena není malá žena, ale duálový tvar znamenající muž a žena. Malžena jsou muž a žena dohromady, prostě manželé.“
Některé věci prostě mohou vzniknout pouze kombinací různých prvků. Kupříkladu bronz také není slitina mědi s mědí či cínu s cínem, nýbrž jen a pouze slitina mědi a cínu. A tak je to i s manželstvím.

Češi jsou smějící se bestie:
Otázka implicitně říká, že vnímáte trangenderové ženy jako cisgenderové muže, což je transfobické.

Čeština je jazyk vtipný:
Praha: Venkovu chybí vzdělání.
Venkov: Praze chybí dělání.