ÚTERNÍ GLOSY 5.09.2017

Miroslava Macka
Kancléřka Merkelová pravila, že islám patří k Německu. Prima, ať si tam tedy nechají a nevnucují ho nám.

V rámci nábožensky neutrálního a politicky korektního světa budou všechny křižovatky přebudovány na kruhové objezdy.

Čtenář glos J. M. mi napsal:
Souhlasím s vaším postřehem ke gramatickému významu hesla hnutí ANO (tzv. Anonistů). Programátor vám ale řekne, že je významný rozdíl mezi "A" a "NEBO". "A" znamená logický součin, tj. výsledek je pravdivý (true) v případě, že oba členy jsou také pravdivé (oba jsou true). "Nebo" znamená logický součet, tj. výsledek je nepravdivý (false) pouze v případě, že jsou nepravdivé oba členy, jinak je pravdivý. Vezmeme-li v úvahu význam slov "teď" a "nikdy", pak "teď" je proměnná, která je platná (true) pouze pro tento okamžik. Dosadíme-li "včera" nebo "zítra", je neplatná (false). Naproti tomu "nikdy" je ekvivalentem konstanty pro nepravdivost (false). Heslo "Teď nebo nikdy" lze tedy vyhodnotit tak, že pravdivý výsledek dává pouze pro tento okamžik. Co říkalo ANO včera nebo bude tvrdit v budoucnosti, neplatí (oba logické členy hesla jsou false).

Luciano de Crescenzo:
Automobil prodlužuje nohy, telefon zvětšuje ucho, televizor oko a počítač mozek, ale žádná z těchto vymyšleností, pokud vím, nikdy ještě nedokázala změnit člověka v jeho podstatě. Léta plynou, a vzdor všem obrovským zvětšovadlům, která jsou na trhu, se lidé stále chovají stejně. Cožpak neexistují ještě dnes lidé ctižádostiví jako Aikibiadés, žárliví jako Menelaos a závistiví jako Thyestés? Až dokáže Pokrok vyrábět za přijatelnou cenu Lásku a Svobodu, stanu se jeho nadšeným stoupencem.