STŘEDEČNÍ GLOSY 12.07.2017

Miroslava Macka
Praha letos vyčlení celkem 234,7 milionu korun pro pražské polikliniky. Z toho největší podíl ve výši 41 milionů zamíří do polikliniky v Modřanech, o něco nižší částky půjdou do zařízení spravovaných pražskými městskými částmi.
Tolik zpráva, která by byla nezajímavá, nebýt jedné věci: modřanskou polikliniku provozuje společnost Codum, v němž 70% podíl vlastní Babišův fond.
A pak, že je podnikání v Česku obtížné…

Evropský soud pro lidská práva odmítl odvolání Česka v případu sporu o odškodnění za regulované nájemné. Stát tak musí třem stěžujícím si majitelům domů vyplatit odškodné ve výši rozdílu mezi tehdejším regulovaným a tržním nájmem.
Což je samozřejmě nesmysl: těm majitelům to zaplatíme my, a to s pořádnou úřednickou přirážkou. Neměli by to ovšem zaplatit ti, kteří zvrtli původní plán?
Takhle to totiž mělo správně probíhat:
Po roce 1991 v souvislosti s vracením bytového fondu původním vlastníkům vydalo Ministerstvo financí nový předpis regulující stávající nájemní vztahy. Regulované nájemné se týkalo všech nájemních bytů, kterých bylo přibližně 1,5 milionu. Nikdo z uživatelů těchto bytů neměl platnou, svobodně uzavřenou smlouvu s pronajímatelem. Původním záměrem regulace bydlení bylo poskytnutí dostatečného přechodného období pro přizpůsobení nájemníků novému stavu, pozvolný nárůst nájemného na úroveň výše tržního nájemného a vytvoření mechanismů pro ochranu sociálně slabších obyvatel. Například v sousední bývalé NDR deregulace na úroveň tržního nájemného proběhla během sedmi let.

Úřední šiml řehtá převelice silně také při zřizování letních zahrádek před restauracemi, kavárnami a cukrárnami. Společnost Mamacoffee, která v Praze provozuje pět kaváren, dokonce musela vyčlenit jednoho zaměstnance, který má na starosti pouze vyjednávání s úřady…