PÁTEČNÍ GLOSY 5.05.2017

Miroslava Macka
Myslím, že je velice příhodný čas ukázat politiku i z té veselejší stránky…

Bavorská ministryně zdravotnictví si domluvila svoji návštěvu na stejném ministerstvu českém zrovna v době, kdy jsem tam dlel ve funkci tajemníka ministra zdravotnictví. Ministr Stráský, který podobná jednání rozhodně nemiloval, mne požádal, abych se jí věnoval. K řešení byl následující problém:stoupající náklady bavorského zdravotnictví na léčbu kapavky a jiných pohlavních chorob, které chytnou tamní pojištěnci od českých poletušek na E55.
Po zdvořilostní výměně publikací o Praze a Mnichovu jsem si vzal slovo a pravil: „Vážená paní ministryně, než se pustíme do věcného řešení, měli bychom si nejprve ujasnit jednu zásadní věc. Totiž, zda jde o problém, který je vybuzen nabídkovou či poptávkovou stranou trhu. Tedy, zda české kurvy způsobují nárůst pohlavních chorob v Bavorsku či zda nadržení bavorští chasníci způsobují nárůst počtu kurev v českém pohraničí, neboť v tom případě se vás ptám, co s tím uděláte?“
Paní ministryně, nezvyklá na tak nediplomatický jazyk, chvíli seděla s otevřenými ústy, načež
jsem pokračoval:„Navrhuji vytvořit společnou komisi, která vše posoudí a navrhne řešení.“
Což bylo s díky přijato, schůzka po chvíli skončila a je docela možné, že ta komise zasedá dodnes.

Vážení a milí,
dočetli jste další ukázku z knížky, ve které vyprávím o všelikých zajímavostech, které mne potkaly cestou od narození (téměř) do smrti, a které by Vám, jak doufám, mohly poskytnout jak zábavu, tak i trochu poučení. V knize jsou též ukázky z mé letité novinové a časopisecké tvorby, výběr z překladů poezie i prózy a také něco z vlastního literárního šuplíku.
Knihu „Samomluvy Miroslava Macka“ vydalo v líbezné úpravě (a v pevné vazbě s přebalem) nakladatelství Jonathan Livingston, avšak kniha nebude v normální distribuci - objednat si ji však můžete na dobírku přímo domů, a to za konečných 299.- Kč (tedy včetně balného a poštovného) na mailové adrese m.vitovcova@volny.cz, čímž zároveň vypomůžete firmě, která zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností.
Také je možno knihu si přímo vyzvednout u pí. Vítovcové (VRV.sro, Láskova 1810/4 14800 Praha 11, tel. 606270219) a ušetřit tak na poštovném…

Přeji Vám příjemné počtení, s díky
Váš
Miroslav Macek