PÁTEČNÍ GLOSY 28.04.2017

Miroslava Macka
Pusťte si Babišovu včerejší tiskovku bez zvuku, sledujte jeho grimasy a nonverbální komunikaci (hlavně pohyby jeho očí) a bude vám jasno…jediné, co nechápu, je ztráta instinktů a neschopnost lidí jej okamžitě prokouknout.

Už je to 35 let, co se objevil na trhu slavný počítač Sinclair ZX Spectrum. K jeho obsluze se používal programovací jazyk Basic, a protože tehdy pedagogičtí a jiní odborníci usoudili a předpověděli, že v toku času se programování stane obdobnou nezbytností jako řízení auta, začal se tento programovací jazyk povinně vyučovat na středních školách.
Dnes nám pedagogičtí a jiní odborníci vnucují jiné své představy…

Kdybyste se chtěli hořce zasmát, neboť toto je též naše vysoké školství a naše budoucnost:
Zdroj: UK, FAKULTA HUMANTINÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií Bc. Eliška Vokounová
Název: Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec, Diplomová práce
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková
Vybrané citáty z diplomové práce:
- V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec.
- Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení.
- Jako hlavní metodu v druhé části práce tak používám kritickou feministickou archetypální analýzu a vzdorné čtení.
- Genderová studia mi nenabídla však pouhou sumu znalostí, nýbrž také novou, kritickou optiku vidění světa.
- Ve své práci vycházím z feministických teorií.
- Maskulinita a femininita se v naší západní společnosti vůči sobě nachází v hierarchické bipolaritě.
- Zde pokládám za vhodné se vrátit k otázce své pozicionality, kterou jsem načala v začátku této práce. Je možné, že z pohledu Fetterley a Collins já, jakožto žena-vědkyně se zkušeností útlaku, mám určitou epistemickou výhodu při psaní vědecké práce, ve které zkoumám gender a mocenské vztahy v rámci genderové hierarchie?
- V kontrastu s Ravennou příběh Sněhurky ilustruje cestu k individuaci, vypráví o spletitém archetypálním zasvěcení mladé ženy.

Brigádnice v Kauflandu měla na předloktí vytetovaný obrázek včetně hákového kříže. „Naše společnost striktně odmítá propagaci předmětné symboliky v jakékoli podobě. S danou osobou byl neprodleně ukončen pracovní poměr a zvažujeme její právní postih. Brigádnice z pražské prodejny v Michli pracovala pro naši společnost krátkou dobu, vždy na pozicích, kde je součástí předepsaného pracovního oděvu dlouhý rukáv,“ sděluje společnost ve svém prohlášení pro Echo24. „Při změně jejího pracovního zařazení na pokladnu vyšlo najevo, že brigádnice nesplňuje etické požadavky naší společnosti,“ řekl tiskový mluvčí Michael Šperl.
Mám kontrolní dotaz: Co by se dělo, kdyby tam měla vytetovaný srp s kladivem? A co takhle tričko s Che Guevarou?

Erik Best:
Blahopřejme Petru Kellnerovi a Radku Pokornému! Jo, a vlastně také Petru Dvořákovi.

Češi jsou smějící se bestie:
Samozřejmě, že nemusíte děti očkovat. Když onemocní, upálíme čarodějnici.