ÚTERNÍ GLOSY 28.03.2017

Miroslava Macka
Premiér Sobotka:
Po zkušenosti se dvěma válkami, Mnichovem, nacist. totalitou, životem za železnou oponou, s divokými 90. léty, je dobře, že jsme součástí EU.
Dodávám:
O bezbřehé demokracii v naší zemi nemůže být pochyb, jinak by se nemohl stát premiérem takový… (doplňte dle libosti)…

Tomáš Haas:
Typická sprostá podlost zelených a ultraliberálních šílenců, ekoteroristů a ekovyděračů.
Lžou a manipulují, ale nejhorší je, že velká media jak v USA, tak samozřejmě u nás, s nimi spolupracují.
A tak dnes čteme zprávu, jak Trump prosadil zákon, kterým se ruší Obamův zákon který zakazoval střílení vlků a medvědů z letadel a jedoucích vozidel a zabíjení medvědích matek v zimních brlozích.
Jenže to není tak, jak to podávají.
Ten Obamův zákon má být zrušen protože obsahuje spoustu nesmyslů a je psaný pro potřeby ekoteroristických nevládních organizací a ne pro skutečné zájmy Alaské přírody a občanů Alasky.
Málokterá populace v USA a řekl bych, že i ve světě, je tak těsně spojena s přírodou jak Alaskané. A ti svou přírodu chrání lépe, než kdokoliv jiný.
Co Trump chce zrušit, je ten federální zákon, který vyrval správu Alasky, její přírody, jejích chráněných oblastí a její zvěře z rukou Alaskanů a předal ji byrokratům ve vzdáleném Washingtonu a nevládním organizacím.
Media neříkají lidem, že ty krokodýlí slzy nad alaskými medvědy a vlky jsou falešné, Alaska má své zákony na ochranu přírody, lepší a přísnější než jakýkoliv jiný stát USA a všechny ty praktiky jako střelbu z letadel a helikoptér či vozidel a zabíjení medvědích matek v zimním brlohu zakazuje již Alaský státní zákon schválený v roce 1960. Ten zákon, podpořený presidentem Eisenhowerem zřídil národní park na zcela nových pravidlech.
Dodnes je Alaska a její "Arctic Refuge" jednou z národních přírodních rezervací, zřízenou primárně pro ochranu přírodního bohatství Alasky a je nejčistší a nejpřísněji chráněnou zónou v USA.
Reservace má 19,6 milionů akrů a je domovem polárních i Alaských hnědých i černých medvědů, vlků a nejrozmanitější další zvěře a flory a kromě toho je domovem tam žijících Inuitů a Indiánů. Reservace je zřízena a spravována tak, aby sloužila zájmům přírody, zvěře i lidí.
Obamův zákon narušil tu rovnováhu a dlouhodobě úspěšné zásady správy rezervace.
Není ho žádná škoda a Alaská příroda, vlci i medvědi, zůstávají přísně chráněnou populací. Jen je nechrání federální zákon a byrokraté a nevládní organizace z druhé strany Ameriky, ale obyvatelé Alasky, a její vlastní přísné zákony na ochranu zvěře.

Češi jsou smějící se bestie:
Tvoje tvář má známý hlas:
Gondíková: "To mám zpívat německy?"
Sokol: "Vždyť už jsi zpívala turecky, tak to zvládneš, to je skoro jedna a ta samá země."