ÚTERNÍ GLOSY 7.03.2017

Miroslava Macka
Největším omylem by bylo domnívat se, že Komplexně Geniálnímu Babišovi budou vadit stovky a tisíce zavřených malých krámků a provozoven. Vždyť to byla přece hlavní součást tohoto plánu: lidé, kteří nejsou na státu nijak či velmi málo závislí, se nedají lehce ovládat. Proto se přece Klémovi hoši po roce 1948 vrhli nejdříve na živnostníky, statkáře a svobodná povolání…a protože to doposud nejde znárodňováním, používají se modernější a méně křiklavé prostředky.

Populisté těží z toho, že Evropa nemá silné politické lídry, praví jeden z titulků. Dovolím si jej uvést na pravou míru: Politikové, kteří nazývají věci a děje pravými jmény, těží z toho, že ostatní evropští politikové strkají před problémy hlavy do písku, ukazujíce tak voličům svůj zadek, zcela rozměklý dlouholetým sezením ve funkcích placených daňovými poplatníky.

Josef Myslín na facebooku:
Jako starosta OSH jsem výrazně znepokojen stále narůstajícím objemem byrokracie, kterou jsou sbory dobrovolných hasičů (ale také samozřejmě jiné spolky) zatíženy. Stále více jsem nucen naslouchat hlasům, které hovoří o tom, že tam či onde bude oficiální spolková činnost ukončena. Prostě proto, že lidé chtějí dělat činnost, ne vyplňovat stále více formulářů, jejichž složitost navíc neustále roste. V mnoha sborech už povinnosti přesahují možnosti těchto sborů. Když k tomu připočítáme stále narůstající sankce za neplnění nesmyslných povinností, nelze se divit, že spolková činnost upadá. Politici nám pořád žvaní nesmysly o svobodě, ale praxe je taková, že povinnosti spolků snad nikdy nebyly větší a sankce nikdy nebyly více kruté. Lidé se bojí nechat se zvolit do statutárních funkcí, bojí se být pokladníky, bojí se jednat s úřady, bojí se pořádat společenské, sportovní a kulturní akce.
Je na čase, abychom veřejně vystoupili a sdělili našim dobře placeným papalášům, že chceme mít svou spolkovou činnost jednoduchou, abychom se mohli věnovat opravdu spolkové činnosti, ne vyplňování idiotských formulářů, které nám k ničemu nejsou. Nechceme na každou kravinu žádat o povolení, nechceme za každou kravinu státu platit, nechceme žít ve strachu, kdy nás spolková činnost dostane do kriminálu. Když už politici raději krmí cizí, než aby penězi státu podpořili spolky zejména na venkově, kde spolková činnost často představuje jedinou možnost společenského a kulturního vyžití, ať nás alespoň nechají být, abychom si mohli peníze sami vydělat a abychom mohli tu svou činnost provádět bez strachu a bez nesmyslné byrokracie. Politici, nechcete nám dát peníze. Budiž. Tak nás alespoň neotravujte svými nesmysly. Budeme pořádat plesy, dětské dny, zábavy, budeme prodávat pivko a párky a ty peníze si vyděláme. Spolková činnost se rozvíjela za císaře pána, za Masaryka, za komunistů - vy, slavní demokraté, jste na nejlepší cestě ji zlikvidovat.

Petr Hampl:
Až skončí Babišovo období, budou před námi dvě cesty.
a) zrušíme to všechno zbytečné papírování, vykazování a kontrolování, úředničení a neziskovkování. Miliony hodin, které jsou na to utráceny, budou zase věnovány normální práci a země skokově zbohatne.
b) necháme se znovu obloudit podvodníky a naivními lidmi, co vedou neustálé řeči o rozkrádání národního majetku, místo poctivé práce se budeme navzájem hlídat a nakonec budeme hladovět.

Češi jsou smějící se bestie:
Na místě budoucí mešity ve východoněmeckém Lipsku bylo nalezeno zabité prase s rudým nápisem Máma Merkelová. Ve čtvrtek o tom informovala německá policie.
Český dodatek ke zprávě: Plány islamistů zhatí naši vepři boubelatí!