ÚTERNÍ GLOSY 13.12.2016

Miroslava Macka
Bude trestné i šíření závisti a udavačství?

Není nejvyšší čas začít si „přeanalyzovávat“ veškeré své životní zkušenosti a znalosti? Zdá se, že to teď začíná být všeobecně v módě. Za mého mládí se té metodě říkalo „použití bulharské konstanty“: vezmete fakta, která jsou k dispozici, vynásobíte je bulharskou konstantou a hned máte fakta, která potřebujete…

Laďa Větvička:
Multikulturni hovado neni schopno vymyslet ani ten zakon tak, aby se mu dalo rozumět a aby se v něm člověk vyznal a neživilo se na něm zase stado advokatu a jinych hyjen.
Copak je kura komplikovane napsat zakon: §1: Huleni se zakazuje ve všech hospodach od 1.6.2017.
Kolik na to potřebujete? Deset slov? Ne. Multykulturni hovado vymyslelo zakon, kery ma 288 stran A4 a obsahuje sedumdesat tisic! Tuž je to normalni? A to tam su take perly, jako: Když vpustí hospodský do hospody osobu zjevně podnapilou,může mu být udělen zákaz činnosti až na dva roky.
Nebo toto: § 11: Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.
Tuž to je teda sila. Hostinsky ma byt zodpovědny za to, co host za tři hodiny provede? Takže možete kohokoliv zlikvidovat během jedineho dňa.
Kdyby měl normalni člověk čas a začetl by se do tych nesmyslu, určitě by objevil dalši perly tohoto totalitniho zakona. Jenže normalni člověk nema čas čist sedumdesat tisic slov. A o to jim ide.

Zpráva:
Studenti Oxfordské univerzity oficiálně žádají o zařazení nového slova do slovníku. Jedná se o výraz „ze“, tedy spojení zájmen ona a on (he-she).
Chtějí se tak vyvarovat nedorozumění, které může transexuální osoby pohoršit a urazit. „Jde o respektování práv občanů, kteří sami sebe nedefinují ani jako muže, ani jako ženu,“ řekl Peter Tatchell pro časopis Time.
Tímto společnost studentů na univerzitě doufá, že pojem „ze“ se bude aplikovat do přednášek a seminářů nejen ve školních prostorách. Podle kodexu chování na Oxfordské univerzitě je opakované použití špatného zájmena vůči transgenderové osobě trestný čin.
Dodávám staré úsloví, dříve používané ke krocení rozmazlených hloupých fracků:
Válku na vás, potvory!

Petr Paulczyński na facebooku:
Na poště prý vyhlásili stávku. A já si myslel, že trvá už několik let!

Češi jsou smějící se bestie:
Víte, proč je zakázáno kouřit i v nočních podnicích? Aby se děti mohly nakojit či napapat se v nezakouřeném prostředí.
Víte, proč se nesmí kouřit ve venkovských hospodách, v nichž se nevaří? Aby se výletníci mohli naobědvat v nezakouřeném prostředí.