Homepage

Smutná zpráva

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že v pondělí 21. 11. 2016 nás ve věku 79 let navždy opustil dlouholetý kamarád a výborný filmař pan Bohuslav Cihla.

Čest jeho památce!

Smuteční oznámení

Boďa Cihla
Boďa Cihla

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 25.11.2016 v 09:57 hodin

Copyright 2000-2021 © ViditelnyMacek.cz