ČTVRTEČNÍ GLOSY 23.06.2016

Miroslava Macka
Stále jsem přesvědčen, že v dnešním hlasování o Brexitu nakonec převládne „obava z neznáma“, vždyť pro její vyvolání udělali proeurounijní politikové v Británii i mimo ni maximum. A je rozdíl něco říct v průzkumu a něco udělat u volební urny.
Pokud by však přesto zvítězila britská buldočí nátura a vrozená nechuť být někým ovládán (a to zvláště Němci a Francouzi), byli bychom svědky neuvěřitelné pomstychtivosti eurounijních socialistů, kteří by při následujících dlouhých jednáních o volném pohybu kapitálu, zboží, lidí a myšlenek neváhali použít ty nejhnusnější podrazy a naschvály. Neboť by se právem cítili smrtelně ohroženi a bránili by svá nezasloužená koryta zuby nehty.

Když se do sportu začne míchat politika, je to vždy nechutná záležitost. Kupodivu odstrašující příklady z minulosti nepomáhají…