PONDĚLNÍ GLOSY 14.03.2016

Miroslava Macka
Volební triumf Alternative für Deutschland se v „korektním“ tisku nazývá „Merkelová ztrácí…“

Pravá mediální masáž o náckovství Alternative für Deutschland nás ovšem ještě čeká.

Merkelovou přitom zachránila jen německá ekonomika za zády. Postačí všem jedna jediná krize (a ta je v toku času více než pravděpodobná), aby nezůstal na německé politické scéně kámen na kameni…Co myslíte? Byli už obviněni ti zakuklenci z Thunovské ulice? Z doby, než si na povel řídícího policejního důstojníka nasadili kukly, přece existuje dost videozáznamů, aby mohli být už dávno identifikováni. Není nejvyšší čas interpelovat ministra vnitra, páni poslanci?Bídu současné české žurnalistiky lze dokumentovat na spoustě textů, takže můj výběr článku Miroslava Homoly z pátečního Práva je jen dílem náhody.

Článek je nepochybnou skrytou reklamou na chystaný Svátek zážitkové gastronomie v Mikulově, ale to není jeho hlavní problém. Tím je titulek „Špičkoví kuchaři se vracejí k dávno zapomenutým bylinám“, přičemž v celém textu je jen okrajová zmínka o „dávno zapomenutých bylinách a ovoci“, jmenovitě o hlohu, levanduli a angreštu. Zda jsou angrešt a levandule gastronomicky dávno zapomenuty, ponechám na zkušenostech čtenářů. Autor ovšem určitě v životě neviděl hloh, neboť píše, že „Mikulovsko je místem častého výskytu této byliny“, ačkoliv hloh ostrotrnný i hloh jednosemenný, stejně tak jako jeich šlechtěné kultivary, jsou keře nebo stromy vysoké až 5 metrů. Bylina je ovšem jen a jedině rostlina, která má nedřevnatějící nadzemní stonek.

Ideální by bylo, kdyby novináři psali jen o tom, co znají, byť jsem si vědom, že v takovém případě by někteří nenapsali ani řádek.Donald Trump, usilující o republikánskou nominaci na prezidenta USA, není vhodným kandidátem na tuto funkci. V rozhovoru s francouzskou televizí i-Tele to řekl předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

Dříve se říkalo: Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem. Dnes se dá říct: Protože jsi nemlčel, zůstal jsi arogantní bubřinou.Odpověď Václava Klause na otázku studentky brněnské Střední průmyslové školy chemické:

Co vše by se změnilo, kdyby náš stát vystoupil z EU?

„V rozporu s všeobecným názorem si myslím, že by se toho změnilo – na první pohled a bezprostředně – jen velmi málo. Říkat opak je přijetím evropských propagandistických názorů, které považují odchod z EU za katastrofu. Musím připomenout organizované rozdělení Československa, které také mnozí viděli jako krok s „nedozírnými následky“, ale zeptejte se Vašich rodičů, kteří Vám řeknou, že se vlastně nestalo nic. Na ten den, měsíc, rok, si už vůbec nepamatují, nemají čím si ho vybavit.“Dr. Nicolai Sennels je dánský psycholog, který se v dánských věznicích věnoval výzkumu příčin muslimské kriminality. Jedněmi je zatracován a přirovnávám k nacistickým eugenikům, druhými naopak chválen za odvahu a odhodlání provádět „nekorektní“ výzkum. Tady jsou některé z jeho závěrů.

Katastrofální výsledky přinesla manželství mezi blízkými sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která je zakázána v židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše, avšak povolena Muhammadem, probíhá v muslimském světě již po 50 generací (1400 let).

Tato praxe v muslimském světě přetrvává, protože Mohamed je jediná a konečná autorita ve všech záležitostech života, včetně manželství.

Masivní inbreeding v muslimské kultuře způsobil prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlých škod na inteligenci a duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse je téměř polovina všech muslimů na světě inbrední.

V Pákistánu se blíží 70%.

V Anglii je to u pakistánských přistěhovalců více než 50%.

V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%.

Čísla jsou stejně zničující i v jiných důležitých muslimských zemích:

67% v Saúdské Arábii

64% v Jordánsku a Kuvajtu

63% v Súdánu

60% v Iráku

54% ve Spojených arabských emirátech a Kataru

Podle BBC je u britské pákistánské rodiny více než 13 X vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy. I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33% z nich má genetické vrozené vady.

Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy, jako je cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je u Pakistánců 18 krát vyšší a riziko úmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.

K dalším negativním důsledkům patří dvojnásobné riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větší možnost, že dítě zemře při porodu.

Snížená intelektuální kapacita je dalším zničujícím důsledkem muslimských příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů ze svého IQ a jejich sociální schopnosti se u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.

Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility), se zvyšuje u dětí z těchto manželství o udivujících 400%. V Dánsku mají nezápadní přistěhovalci více než trojnásobně vyšší pravděpodobnost selhání testu inteligence pro vstup do dánské armády.

Dr. Sennels říká, že "schopnost abstraktního myšlení a schopnost produkovat a využívat znalosti, je prostě v islámském světě nižší."

Upozorňuje též na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na Západě. "Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické myšlení, vytváří pro mnoho muslimů téměř nepřekonatelné překážky pro úspěch v naší pokročilé společnosti."

V Dánsku jsou muslimské děti nadměrně zastoupeny mezi dětmi vyžadující speciální potřeby. Jedna třetina (33%) rozpočtu dánských škol je spotřebována speciálním vzděláváním a v Kodani 51% až 70% retardovaných dětí a děti s různým tělesným postižením jsou děti imigrantů.

Jejich schopnost učit se je stejně výrazně ovlivněna. Studie ukázala, že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je i po 10 letech v dánském vzdělávacím systému stále negramotných. Přistěhovaleckých dětí, které nedokončí střední školu, je dvakrát více, než dětí narozených Dánům.

Dr. Sennels uzavírá:

"Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířená tradice úzce příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond. Vzhledem k tomu, že muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace, genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské.

Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.

Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou sami muslimové. Křesťanský soucit s muslimy, zdravý selský rozum a touha chránit západní civilizaci pak diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie, která není jen náboženstvím.

Tuto tvrdou realitu je třeba též brát v úvahu při vytváření veřejné politiky zabývající se imigrací z muslimských zemí.Nová zkratka na obzoru:

ČSZR = Česká Socialistická Zregulovaná Republika