PÁTEČNÍ GLOSY 19.02.2016

Miroslava Macka
20160219
Město Vysoké nad Jizerou muselo pro zpracovávání „kontrolního hlášení“ přijmout navíc jednu účetní. Hurá, to zase klesne nezaměstnanost!

Vloni v létě vláda rozhodla, že Česká republika přijme 400 uprchlíků z táborů v Jordánsku a Kurdistánu, kde jsou Syřané prchající před Islámským státem, a že od Itálie a Řecka od letošního září do září 2017 převezme dalších 1 100 lidí. Tedy celkem 1 500 migrantů, na které ministr Chovanec potřebuje 1,1 miliardy. Roční náklady na jednoho migranta vycházejí tedy na cca 730.000,- Kč, měsíční na 60.800,- Kč. Tato čísla nejsou vycucaná z prstu, jde o rozhodnutí Vlády a požadavek ministra Milana Chovance. (Pravý prostor)

Skrýt se za plot není řešení, říká Angela Merkelová. Zřejmě vždy bydlela v paneláku. Plot se totiž nestaví kvůli tomu, abychom za ním byli skryti, ale kvůli tomu, abychom ochránili před nezvanými hosty to, co je naše a nám cenné.

David Forbelský na facebooku:
Pláčou sedláci, prodávající na trzích nad EET právem? EET je projekt, hodně o matematice, zkusme tedy tento problém matematizovat:
Je dán sedlák X, který prodává jablka na farmářském trhu za 40 Kč/kg. O kolik jablek musí prodat více, aby si mohl pořídit nejlevnější variantu „setu“ pro EET. Vliv DPH a daně z příjmu zanedbejme.
Moje řešení: Na stránkách eltrzby.cz jako nejlevnější nabízejí smartphone ceny od 2 000 Kč, tiskárna také za 2 000 Kč, software za 250 a nutnost datového připojení, nejlevnější jsem nalezl za 79 Kč/měs. nejlevnější tarif 49Kč/měs. Celkem tedy bude muset utratit 5 786 Kč první rok. Při ceně 40Kč za kilo jablek tak musí prodat o 144,65 Kg jablek více než do zavedení EET.
Prosím velectěné zastánce EET, aby mi to zkontrolovali a případné chyby opravili. Jinak budu mít stále pocit, že sedlákovi někdo ukradl metrák a půl jablek.

Čtenář glos M. H. mi napsal:
mám poznámku k dnešním glosám - pokuta za řízení vozidla bez řidičského oprávnění.
Jsou dva případy - řízení bez řidičského oprávnění a bez platného řidičského oprávnění. V prvním případě řídí motorové vozidlo osoba, která nikdy držitelem řidičského oprávnění nebyla, ve druhém případě osoba, která oprávnění k řízení motorových vozidel z nějakého důvodu pozbyla. Zákon nerozlišuje, zda osoba řidičské oprávnění nemá nebo ho pozbyla například z důvodu zákazu činnosti a dle ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod. 1 zákona o silničním provozu se dopustí přestupku ten, kdo řídí motorové vozidlo bez řidičského oprávnění, to je, v rozporu s ust. § 3 odst. 3 písm. a) tohoto zákona - řídit motorové vozidlo smí pouze osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel.
Takže kdo zapomene řidičák, ten je držitelem, toho se pokuta snad netýká, toho si policista může nechat vyhledat v databázi.