PONDĚLNÍ GLOSY 18.01.2016

Miroslava Macka
Návrh zákona, který by výrazně omezil přístup Babišova Agrofertu k veřejným penězům, prošel právním výborem poslanecké sněmovny i hlasy dvou koaličních poslanců. Teď se ukáže, jak výkonná je Babišova soukromá tajná policie a kolik toho má v trezoru na jednotlivé poslance…

Babiš je vůbec zcela neuvěřitelná slovenská figura české politiky! Bývalý estébácký donašeč, dnes chválící Palacha za hrdinství a šíření pravdy! A víte, co je na tom nejhorší? Že to takovému počtu lidí vůbec nevadí…

Buďte bez obav! Elektronická evidence tržeb bude tak spolehlivě fungující jako registr vozidel a zabezpečená jako premiérovy maily.

Rozhodnutí nepřijmout část uprchlíků, k němuž se státy Evropské unie zavázaly, „není prostě možné“. Na tiskové konferenci to řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.
Tak to se ještě bude divit!

Často se zde řeší, kolik procent migrantů jsou muži.
Z těch, kteří v Německu v roce 2015 požádali o asyl, tvořili muži 71%, ve věkové skupině 16 - 25 let to je 80% a ve věkové skupině 25 - 30 let 76 %. (Zdroj: BAMF)

Leo Švančara:
§ 356: "Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
Trochu si tento paragraf, který státní moc nyní nasazuje plošně proti svobodě slova (mj. případ doc. Konvičky) - a zcela jistě proto, aby pokud možno všem ostatním "zavřela hubu" - rozebereme z hlediska logiky:
Tedy, pokud kdokoli z nás, katolických nebo pravoslavných křesťanů, prohlásí v souladu s Písmem svatým, že "Všichni bohové pohanů jsou démoni" (Žalm 95, 5) a tudíž, že je naší svatou povinností, pramenící, jak jsme právě dokázali, z naší víry (!), zabránit invasi muslimů do našich farností, do našich měst a do naší země - a to všemi dostupnými prostředky, protože nám právě podle slov naší víry reálně hrozí nadvláda ďábla - a tím likvidace nás, křesťanů - co se stane?
Pokud bude takový křesťan skrze tento svůj veřejně hlásaný postoj obviněn podle citovaného paragrafu 356, v téže vteřině se udavači a státní moc (policie, státní zástupce a případně všichni další) dopustí, cituji z § 356: "omezování práv a svobod jejich příslušníků", tedy omezování práv a svobod příslušníků křesťanského náboženství!
Nikdo podle tohoto paragrafu, státní moc nevyjímaje, totiž nesmí omezovat práva a svobody nejen muslimů, ale ani nás, křesťanů. A naším právem je, mimo jiné, stále ještě - dle dikce zákonů ČR, jak jsme právě dokázali - svobodně veřejně hlásat a vykládat Písmo svaté a VŠECHNY zásady naší Víry!
A proč veřejně? Nu, protože nám to přikazuje sám náš Bůh, Ježíš Kristus a veřejné hlásání zásad naší Víry je základní povinností "členů křesťanského náboženství":
"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen" (Marek 16,15 - 20)