ČTVRTEČNÍ GLOSY 7.01.2016

Miroslava Macka
Bylo by na pováženou, kdyby v mediální smršti kolem uniklých mailů premiéra Sobotky zcela zapadly neskonale větší průšvihy ministra financí Babiše. Na druhé straně by měli vyšetřující policisté po ruce konečně silný motiv toho úniku soukromé korespondence.

Pavel Kalina na facebooku:
Loni jsem studoval soukromou korespondenci Jiřího Adama z Martinic s císařem Leopoldem a musím říct, že to bylo takové... jiné...

Legrace se ovšem dá najít i ve veřejně přístupných dokumentech:
Student : Barbora Lagová
Název diplomové práce: Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu
Anotace : Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.
Škola : Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta
Obor : Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Státní zkouška proběhla 10. 6. 2015. Autorka obdržela titul Mgr.

Čtenář glos J. M. mi napsal:
Jsem velmi zvědavý na to, jestli dřív, nebo později, dojde k útoku teroristů na instituce EU. Osobně mám obavu z toho, že nedojde. Tím by se potvrdilo, že teroristé jsou skutečně efektivně řízeni a je jim jasné, že instituce a orgány EU dělají v Evropě mnoho „práce“ za ně.

Opsáno z facebooku:
V Německu už je zase povoleno hajlování. To aby lidé věděli, na jakou vzdálenost se mají držet od mužů afrického a arabského vzhledu…