ÚTERNÍ GLOSY 29.09.2015

Miroslava Macka
Vsjo jásno! Hlavně, kdo to všechno zaplatí…
Relokace utečenců z Řecka a Itálie, na které se dohodli v úterý 22. 9. ministři vnitra EU, se uskuteční v pěti fázích. Informoval o tom vedoucí tiskového a politického oddělení Zastoupení EU na Slovensku Andrej Králik.
Členské státy EU nejprve určí národní kontaktní body pro výměnu informací a jmenují styčné zplnomocněnce, kteří budou vysláni do Itálie a Řecka. Ti dohlédnou na to, aby se vše dělo v souladu s podmínkami přijímající země a s profesní kvalifikací utečence, jeho jazykových schopností, rodinnými a kulturními vazbami, čímž se zabezpečí jeho co nejlepší integrace. Členské země zároveň připraví plány na praktické uskutečnění relokace.
Během identifikační fáze kandidáti na přemístění absolvují pohovor a dostanou informace o podmínkách relokace, včetně důsledků nedovoleného přesunu do jiné země. V rámci tohoto pohovoru se identifikuje osobnostní a profesní profil utečence.
Potom se vytvoří databáze kandidátů. Přijímací členský stát může oznámit své preference pro určitý typ kandidátů, jako například jazykové znalosti či profese, avšak bez porušení zákazu diskriminace.
Následně se přikročí k samotnému přerozdělování do konkrétních zemí, přičemž přednost budou mít nejvíce zranitelní utečenci – rodiny s dětmi nebo ženy.
V závěrečné fázi Atény a Řím navrhnou seznam utečenců hostitelské zemi. Po vyslovení jejího souhlasu se nejpozději do dvou měsíců uskuteční samotné přemístění.

Levice vnucením 15000 lehce retardovaných dětí do normálních tříd a následným snížením úrovně celkového vzdělání všech žáků prozíravě vychovává své budoucí voliče.

Jak se zdá, obvyklá věta v autosalonech zní: Já bych chtěl(a) auto s emisemi NOx do 180 mg na kilometr…

Opsáno z facebooku:
Žiju už nějakou dobu mimo Českou republiku, takže jsem zřejmě něco prošvihla: od kdy se říká někomu, kdo vyleze na střechu a pověsí tam trenýrky, umělec?

A na závěr jeden prastarý vtip, který Vám určitě něco připomene:
Zahraniční novinář na všesvazovém sjezdu SSSR. Vystupují jednotlivé delegace. Uvádí se: nezávislá svazová republika Tádžická....nezávislá svazová republika Turkmenská...atd, atd. Novináři to vrtá hlavou a ptá se tedy ruského kolegy: "Prosím Vás, proč se u každé té republiky zdůrazňuje to nezávislá?" „To je velice jednoduché“, odpoví mu ruský kolega, „protože na nich vůbec nic nezávisí.“