ČTVRTEČNÍ GLOSY 10.09.2015

Miroslava Macka
Městská část Praha 3 si objednala u Bc. Viléma Urbana pro své zaměstnance kurz na téma „Spisovná čeština“. Za deset výukových sezení zaplatí celkem 250.000.- Kč.
Za peníze daňových poplatníků si úředníci doplní vzdělání základní školy. Ufff!

Němečtí Zelení v europarlamentu žádají zavedení policejní kontroly internetu, kterou by provádělo nově vzniklé oddělení Europolu. Požadují také vytvoření celounijních pravidel, která by určovala, co je v internetových projevech už trestné.
Jako bychom dávno nevěděli, že pod zeleným nátěrem je vždy rudá barva bolševismu…

Také toto je současná Evropa:
Ilegální překročení hranic se toleruje. Utíkat před policistou je dovoleno. Když tomu, co utíká před policistou podrazíte nohy, vyhodí vás z práce.

Jazyk se stále vyvíjí: už tu máme nový termín „distribuce běženců“.
Předseda evropského parlamentu, německý sociální demokrat Schulz, už vztekle vykřikuje, že je třeba vyhlásit boj nacionalismu a že je rozdělení uprchlíků třeba prosadit silou.
To nás hodlají obsadit? Nebo dosadit protektorátní vládu? Nebo nás vyhladovět? Nebo jak?

Čtenář glos M. V. mi napsal:
Angela bohužel nejspíš dobře ví, co dělá. Dnes už není otázka, zda uprchlíky ano či ne, není to ani otázka počtů - bude jich prostě nekonečně dost - a dokonce je asi jedno, zda hned, či za malou chvíli. Jediná volba je (či spíše byla), jaké uprchlíky mít na svém území. Angela má dnes relativně vzdělané Syřany zvyklé na pořádek pevného režimu a vesměs vítěze v závodu na trase Sýrie - Německo. Navíc byli přivítáni a v rámci možností tak budou alespoň chvilku loajální. Navíc může dnes říci "my Němci jsme naši humanitární povinnost splnili, teď je řada na Vás - postarejte se o ty, kteří se valí a už je jim jedno, zda do Německa nebo kam. Zkrátka, když je povodeň a máte tu sílu a odvahu, je nejlepší si sami nemovitost zatopit čistou vodou...

Čtenář glos S. K. mi napsal:
Pokud se Německo rozhodlo (beztrestně) nedodržovat Dublinskou smlouvu, proč potom mají platit ostatní smlouvy s Lisabonskou v čele?

Opsáno z facebooku:
Pro sluníčkáře, kteří argumentují "dluhem světu" za naši politickou emigraci v letech 1948 - 1989: Dost pochybuji o tom, že by se do Evropy valily statisíce řemeslníků, inženýrů, doktorů a vysokoškolských profesorů křesťanského vyznání ochotných se přizpůsobit společenským normám hostitelských zemí.