ÚTERNÍ GLOSY 8.09.2015

Miroslava Macka
V internetové diskusi padl výraz „máme štěstí, že patříme mezi bohaté a bezpečné země“, což mne docela nadzvedlo. Tisíc pět set let tady naši předkové tvrdě pracovali, zvelebovali zem a společnost, celou tu dobu se bránili násilníkům a uchvatitelům ze všech stran, a to vše někdo shrne pod pojem „mít štěstí“!

Nový slovník jazyka českého:
Tolerance = laskavost k lidem se stejným názorem se současnou nadřazenou přezíravostí až nenávistí k lidem s názorem jiným.
Pravda = popis věcí a dějů tak, jak by si dotyční přáli, aby byly a probíhaly.
Zaprděný čecháček = člověk s jakkoliv širokým obzorem a jakkoliv hlubokými znalostmi a zkušenostmi, který si dovoluje zpochybňovat blahodárnost přílivu nelegálních imigrantů do Evropy.
Xenofob a rasista = zaprděný čecháček, který se nebojí říkat své názory veřejně.
Humanitární pomoc = halasné rozdělování peněz, které se předtím velmi tiše vytáhly z kapes daňových poplatníků.

„Politika vnucování svých standardů, bez ohledu na historická, národní, náboženská a kulturní specifika, je chybná.“
To si tedy ten Putin dovolil hodně, zase mít pravdu!

Včera jsem poprvé zaregistroval výraz „havlologie“. Předpokládám, že do roka a do dne to bude nový učební obor.

Daniel Pipes, americký historik, odborník na Blízký Východ:
Neznám v historii žádnou paralelu, kdy by většinové obyvatelstvo s takovým klidem akceptovalo zvyklosti a dokonce kriminalitu slabší a chudší přistěhovalecké komunity.

Čtenář glos V. M. mi napsal a já poněkud stručněji reprodukuji:
Angela Merkelová, skutečná šéfka EU, sdělila všem podřízeným státům, že musejí být solidární a konečně ukázat pravou tvář Evropy. Pokud má ta vyžadovaná solidarita spočívat v tom, že poslušně splníme nařízené počty příjmu uprchlíků, může nastat docela humorná situace. Tedy spíše blbá, než humorná. Ti hoši a děvčata k nám přece nechtějí. Chtějí do jiných zaslíbených zemí, což by mělo být zřejmé i tomu nejpitomějšímu politikovi.
Pocity těch, kteří k nám nechtějí a přesto tu budou v rámci nějakých kvót muset setrvávat, nebudou jistě daleko od pocitů vězňů. Takže, až bude Německo uprchlíky přesyceno, budou nám sem vlaky vozit přebývající utečence jako kdysi vozily Židy do Osvětimi? Nebudeme nakonec muset hlídat naše hranice, ale nikoliv na tolik skloňované východní straně, nýbrž na opačném konci, tedy na straně západě ? Aby nám proboha zase neutíkali zpátky na západ, jako kdysi naši občané za komunistů! A pokud je tu naše politická garnitura neudrží, tak bude chodit na kobereček k paní Merkelové?
Diktatura je, myslím, to správné slovo, Brusel v tom figuruje jen jako prostředník, ve skutečnosti jde o diktát německý. Nějací ti prezidenti a ministři EU jsou naprosto bezvýznamné osoby mimo vlastní dění a nikdo si těch figurek v podstatě nevšímá.

Opsáno z facebooku:
Kdo by to byl řekl, že s odstupem sedmdesáti let se lidé budou rvát o místa ve vlaku, který směřuje do nějakých táborů v Německu!