PÁTEČNÍ GLOSY 7.08.2015

Miroslava Macka
Premiér Sobotka nabádá soukromý sektor, aby zvedl platy zaměstnancům a za příklad dává, že státní sektor to už udělal.
Nemohl by mu někdo připomenout (nejraději s výchovným záhlavcem, aby si to jednou provždy zapamatoval), že státnímu sektoru zvýšil nedobrovolně platy právě soukromý sektor, neboť žádné jiné peníze, než vytáhnuté z kapes soukromníků, stát nemá?

To je tedy svět! Romská rodina s paterčaty úpěnlivě prosí o zaslání ochucených balených vod, ochucených křupek, ovocných čajů a LED žárovek, a my tady živíme nějaké imigranty, co jaktěživ nebudou pracovat!

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier se snaží prosadit změnu obsahu školních učebnic směrem „k větší genderové vyváženosti“, tj. napříště zamezit tomu, aby se ve škole dětem vštěpovala rozdílná role mužů a žen v životě rodiny i společnosti, tak jak byla až dosud všeobecně chápána.
Ta nedůslednost! Copak by nebylo jednodušší pohlaví ve školních učebnicích vůbec zrušit a vystačit si se starým dobrým českým slovem „babochlap“?

Nevím, nevím, zda-li je vládní osvětová kampaň o Evropské unii dobrý nápad. Vždyť beze zbytku platí, že k EU mají nejvřelejší vztah ti, kteří o ní nic nevědí.

NASA podepsala prodloužení smlouvy s ruskou kosmickou agenturou o dopravě kosmonautů k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) za 490 milionů dolarů. Smlouva platí do roku 2019.
Předpokládám, že to kongres zamítne, sankce jsou přece sankce…

Alexander Solženicyn ve své slavné harvardské přednášce v roce 1978 (!):
V dnešní západní společnosti lze konstatovat nerovnováhu mezi svobodou dělat dobré a dělat zlé. Obrana práv jednotlivce je dovedena do takové krajnosti, že společnost sama je bezbranná vůči některým svým členům: pro Západ je už na čase, aby začal víc zdůrazňovat lidské povinnosti, než lidská práva. Ve srovnání se svobodou dělat dobré má svoboda destruktivní a nezodpovědná daleko širší pole působnosti.

Na facebooku se objevilo příští volební heslo hnutí ANO:
Nenechte se okrádat od jiných! Já to umím mnohem líp! ANO, je mi líp. Váš Bureš