ÚTERNÍ GLOSY 4.08.2015

Miroslava Macka
Francie a Velká Británie se obracejí na ostatní členy EU, neboť přestávají zvládat nápor uprchlíků. Netušil jsem, že potajmu rozpustily armádu.

Tomáš Haas:
Více a více věcí je rozhodnuto za nás bez toho, aby se nás někdo ptal na náš názor. I ten je pro nás „připraven“ někým jiným, a tak se například dozvídáme, že jíme podřadné potraviny vyráběné stejným výrobcem, který v jiné zemi, ve stejném obalu a pod stejnou značkou prodává kvalitní potraviny a prodává je tam dokonce levněji. Můžeme věřit tomu, co nám tvrdí velkovýrobci a mamutí mezinárodní distributoři, že je tomu tak, protože si to český zákazník přeje? Už chápete, proč a komu ti malí a střední soukromí podnikatelé vadí?

Leo Švančara na facebooku
Mne a moji rodinu v současnosti neohrožují nijak významně uprchlíci či islámský stát, ale po celých 26 let mne ohrožuje stále stejný všemocný byrokrat, který - jako již odložil svého času srp a kladivo z klopy - stejně tak ve chvíli, kdy vycítí novou možnost buzerovat lidi, si na hlavu nasadí fez!

Opsáno z facebooku:
Nechápu, proč jsou imigranti za nějakým plotem. Vždyť jsem viděl spoustu fotek lidí, kteří měli v ruce papír, že jim pomůžou, slyšel jsem v TV a rádiu tolik lidí, kteří je chtěli přijmout a pomoci jim. Jistě jich je dost, aby ty ilegální imigranty přijali a postarali se o ně. Teprve až budou mít plno, pak pochopím ty tábory.

Staré posměšné heslo „Poručíme větru, dešti, platí už jen v Bukurešti“ bude nezbytné změnit na „Poručíme větru dešti, Obamovi hlava třeští.“ Ten jeho bolševický slovník: „Plán boje proti globálnímu oteplování a změně klimatu!“