STŘEDEČNÍ GLOSY 22.07.2015

Miroslava Macka
Řecko zahájilo dohodnuté kroky - EFSM poskytl Řecku překlenovací úvěr ve výši 7,16 miliardy - Řecko obratem převedlo ECB 4,2 miliardy a MMF 2,05 miliardy tj. celkem 6,25 miliardy, a tak může ECB zvýšit objem nouzového financování řeckých bank ...perpetuum mobile konečně vynalezeno! Náklady na jeho konstrukci a provoz ovšem zaplatíme také my…

Jan Zahradil:
Francouzský prezident Hollande mluví jasně: euro je pro něj nástrojem ke společnému eurostátu s vládou, parlamentem, rozpočtem. Každý zastánce eura v ČR, ať se jmenuje Sobotka, Kalousek nebo Zeman, by měl proto přestat mlžit a jasně říct, zda tento eurostát chce také. A my všichni bychom měli mít právo se znovu rozhodnout, zda toho chceme být součástí. Tedy referendum o euru.

Opsáno z facebooku:
Máloco charakterizuje rok 2015 tak dobře jako les natažených rukou. Chci, po­tře­bu­ji, mám nárok, hledám lepší život. A ty, kdo něco máš: dej, poskytni, zajisti, plň a rozdávej. Požaduji peníze, jídlo, oblečení, bydlení, zdravotní péči, signál Wi-Fi zdarma, dvě teplá jídla denně, nejlépe hned dnes. Je to moje právo.
Zde v Evropě nám pomalu a nenápadně vyrostlo něco podobného: humanitárně-průmyslový komplex. Ke své existenci a rozkvětu potřebuje mizérii, i když ne nutně válku.
Organizací, které žijí z lidské bídy, je rok od roku více: neziskovky, agentury, hnutí a iniciativy. Náklady na mzdy zaměstnanců dosahují až 80 % z jejich rozpočtů. Ano, já vím, že do jejich řad vstupuje spousta mladých idealistů. Ale z pohledu racionálního: jestliže existence a prosperita nějaké entity závisí na existenci bídy, není v jejím zájmu ji zmenšovat, a to ani lokálně, natož globálně: podřezala by si větev sama pod sebou.