ÚTERNÍ GLOSY 16.06.2015

Miroslava Macka
Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil uvedl, že má spolu s ministrem zdravotnictví do konce března příštího roku připravit seznam kroků, které by vedly k nižší spotřebě alkoholu.
Navrhuji pro začátek jeden zásadní: začít vládnout tak, aby člověk mohl bez újmy na duševním zdraví zůstat střízlivý.

Evropská komise potvrdila, že nadnárodní výrobci potravin mohou dodávat své výrobky v jednotlivých zemích Evropy pod stejným názvem, přestože se liší svým složením nebo chutí.
Jinak řečeno: na Východ Evropy mohou dodávat ve stejném balení za stejnou nebo vyšší cenu šunty.
V EU jsou si prostě všichni rovni, jen někteří jsou si rovnější…

Opsáno z facebooku:
Přistěhovalce nelze brát na lehkou váhu, většina sem totiž přichází s úmyslem si tady nahrabat, nejraději z veřejných peněz. Ať si sbalí svých pět švestek a vrátí se odkud přišli. A začít by se mohlo abecedně:
Adriana Krnáčová
Andrej Babiš

Erik Best:
Podle zákona musí členové představenstva jednat s péčí řádného hospodáře. Musí konat v dobré víře ve prospěch společnosti.
Pokud poslanec Jaroslav Faltýnek nehlasuje pokaždé v Parlamentu ve prospěch Andreje Babiše, porušuje tím coby člen představenstva Agrofertu zákon?