ÚTERNÍ GLOSY 2.06.2015

Miroslava Macka
Socialistický způsob myšlení přetrvává a přetrvává: neustále s něčím bojujeme. Teď jsem se dočetl, že bývalý senátor a nynější europoslanec Jaromír Štětina si vybojoval nemožnost návštěvy Ruska!
Neměli by tito lidé spíše zabojovat sami se sebou?

Zpráva:
Kdo nepožádá o výměnu Opencard včas, nezíská novou kartu zdarma.
Dodávám:
To v žádném případě. Vždyť už za ni zaplatili přes miliardu…

Přítel Z. Š. mi napsal:
Zpráva je ze včerejšího ranního vysílání radia Impuls. Dnes je den dětí. Probíhají akce, které mají upozornit na práva dětí, protože zejména v rodinách s více dětmi a v neúplných rodinách nemohou děti dostat vše, na co mají právo.
Impuls se také ptá, zda je dostatečná péče státu o takové děti !!! O povinnostech rodičů a také samotných dětí nikdo nemluví.
Já bych naopak nejen v tento den pořádal akce, které by připomínaly povinnosti rodičů k dětem. Například deset ran rákoskou na veřejnosti pro neplatiče alimentů, deset ran pro rodiče, kteří nasekali děti a nestarají se o ně, dvacet ran pro matky, které berou drogy atd.
Ale stát to vidí jinak. Alimenty za neplatiče budeme platit my všichni, o děti se chce více starat paní Marxová, daně budou mít rodiny s více, jak 3 dětmi nižší nebo žádné (hádejte které rodiny to zejména jsou a kolik daní se tak od nich dnes asi vybírá?)
Svět se holt v prdel obrací.

Čtenář glos O. Š. mi napsal:
Dnes mudrovali dnešní vůdci na Hradě o přijetí eura. IDnes na toto téma stvořila článek a v diskuzi k němu pan Martin Vahala zhodnotil postavení malého člena eurozóny naprosto skvěle takto:

„Diskuze o Euru mi přijde hodně podobná s uprchlickými kvótami. Jistě, Euro (jednotka) za to nemůže. Spíš ta manipulace za oponou. Přijde mi to, jako bych měl odevzdat výplatu sousedovi. Ten mi vždy dobře poradí, přidělí kousek hotovosti, napomene, když něco budu chtít a jemu se to nelíbí, až bude mít problém s hypotékou, tak se asi taky budu podílet. Až bude další soused potřebovat třeba posekat zahradu, tak mu to zřejmě zaplatíme? No, a jistě za správu si odebere drobné (třeba 10-15%). Až budu mít problém já, tak co? Vymyslí další zaměstnání, vedlejšák, žít budu asi o chlebu a vodě a chodit v teplákách. Já nevím. Nemám strach z Eura. Mám strach z federalizované Evropy a zájmů, které neumím ani posoudit. Nebude pak řešením na vše se vybodnout a vytvořit si svou životní alternativu? (Práce na černo, vycouvat nějak z daní, simulovat na invaliditu, nepřizpůsobivost?)“
Samozřejmě, že práce na černo či neplacení daní není řešením. Myslím si ale, že nejvíce obav vzbuzuje část věty „ … a zájmů, které neumím ani posoudit.“ Osobně jsem přesvědčen, že právě tyto zájmy povedou ještě v tomto století k zániku euroatlantické civilizace, řekl bych, že se opakuje situace se zánikem říše římské. Přes hranice se hrnou barbaři, ale císař nekoná. Docela dobře to shrnula Wikipedie a tento text se hodí na většinu dnešních evropských zemí (spíše na všechny).

Kolaps západní říše měl řadu příčin. Jaké procesy vedly ve svém konečném důsledku k přeměně západořímské říše v řadu germánských království, je již velice dlouhou dobu předmětem diskuzí historiků. Za jeden z hlavních důvodů je pokládána barbarizace římského vojska, které bylo tvořeno převážně germánskými žoldnéři na místo Římanů. Taktéž velikost armády nebyla dostačující k tomu, aby dokázala zabezpečit hranice říše. Státní správa se ocitla v rozkladu, současně ekonomika impéria byla rozvrácena příliš vysokými daněmi, které zbavovaly obyvatelstvo loajality k římskému státu.


Opsáno z facebooku:
"Zakouřené restaurace vadí už 52 % Čechů".
Tak proč do nich kurva lezou???