ÚTERNÍ GLOSY 5.05.2015

Miroslava Macka
Starostka německého ostrova Sylt Petra Reiberová se rozhodla zabavit budovu místní kliniky, která je v soukromém vlastnictví. Budova je od podzimu prázdná a obec ji chtěla odkoupit, majitel na to ovšem nepřistoupil, neboť již jednal s jiným zájemcem.
Počet imigrantů na ostrově totiž stoupá a budova je pro tento účel ideální. Proto se starostka rozhodla budovu zabavit - zatím dočasně, na půl roku.
Právní odůvodnění postupu zní "nutné odvrácení nebezpečí", neboť pro imigranty již nebylo na ostrově jiné ubytování a nastala tedy situace, která znamená nebezpečí pro veřejnou bezpečnost.
Tolik zpráva.
Začátek sebevražedného konce má různé projevy…

Po návratu z Rakouska si člověk velice rychle připomene, že už je zase v Česku. Kupříkladu při dnešní návštěvě Kauflandu jsem u pokladny zaregistroval následující děje: prodavačka protřepává časopis, zda v něm není něco ukryto a rozsypané přílohy sesbírává se zlovolným mumláním, poté otevírá papírovou krabičku s vejci, zda obsahuje skutečně vejce, následně zuřivě mává nad snímačem balíčkem jakýchsi dovozových uzenin, aby se při odchodu nespustil alarm, poté už docela vztekle odstraňuje z hrdla láhve vína jakýsi ochranný pípač, aby při placení pozvedla bankovku proti světlu a prozkoumala její pravost…ostatní sprostí podezřelí rezignovaně přihlížejí, až na ně přijde řada…

Většina obyvatel České republiky pociťuje obavy z Ruska a z jeho případného útoku na Pobaltí. S nedůvěrou sleduje česká veřejnost i činnost ruských tajných služeb a prosazování ekonomického vlivu Moskvy. Plyne to z průzkumu společnosti Ipsos. Z vojenského útoku na Pobaltí má kupříkladu obavy 61% respondentů, 68 % pak z činnosti ruských tajných služeb.
Že by ta vymývárna mozků byla tak úspěšná? To jistě ne. Zřejmě je ten průzkum jen jednou z jejích metod.

Opsáno z facebooku:
Dnes máme 20.864 vojáků. Z toho je prý 21 generálů a okolo 5.500 vyšších a nižších důstojníků, okolo 13.000 praporčíků a poddůstojníků a 709 členů mužstva. Když to převedeme do praxe, tak v jednom Panduru by mělo jet 14 vojáků (posádka a výsadek), tedy při poměrech v naší armádě - jeden plukovník, jeden major, dva kapitáni a čtyři praporčíci, pět poddůstojníků a jeden vojín.

Opsáno od hokejového fanouška na facebooku:
Ta reportérka je tam z kvokvokvót?

Tablet, očipované dítě a imigrant do každé rodiny!