ÚTERNÍ GLOSY 17.03.2015

Miroslava Macka
Otevřený dopis s názvem „V Evropě je válka - neopakujme mnichovskou zradu 1938“ podepsalo více než 120 osobností, mezi nimi někdejší premiér Petr Pithart, bývalý ministr vnitra Jan Ruml, režiséři Jiří Menzel a Jan Hřebejk, publicista Jefim Fištejn, textař Michal Horáček nebo ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic.
Aby se nemusely všechny osobnosti, které se pravidelně podepisují pod obdobné petice vyjmenovávat, navrhuji pro ně nějaký hezký jednoslovný výraz, kupříkladu NEUPET (Neustálí petičníci) - v cizině by se to hezky vyslovovalo „nojpet“ nebo „njúpet“ a všichni by hned věděli, o koho a o co jde, aniž by museli tu petici číst.

Poznámka k různým snahám „genderově vyvážit“ správní a dozorčí rady, předsednictva politických stran či jejich kandidátky: Namísto, aby bylo nejdůležitější, co má člověk v hlavě mezi ušima, bude podstatné, co má mezi nohama.

Ministerstvo školství poskytne školkám peníze na nákup stavebnic, které rozvíjejí u nejmenších dětí vztah k technickým oborům. Čtenář glos J. Sch. k tomu podotknul: Pokud o této akci pan ministr ví, je buď naprostý idiot, protože si myslí, že nedostatek manuálních podnětů způsobuje nedostatek zájemců o technické směry, nebo pokrytec, který nechce připustit, že nedostatek technických kádrů plyne z toho, že mladí lidé prostě nemají zájem o školy, kde budou muset tvrdě pracovat, kde jsou požadovány exaktní znalosti a nedá se vše „okecat“.