PONDĚLNÍ GLOSY 9.02.2015

Miroslava Macka
Při poslechu debaty o novém zákonu o státních zástupcích jsem si v duchu položil otázku, proč se tak dlouho a složitě připravuje nový zákon, když by stačilo zčeštit zákon obdobného státu jako je ČR (10,5 milionu obyvatel), kupříkladu Rakouska (8,5 milionu obyvatel).
Po nakouknutí do statistik záhy vyplynulo, proč to nejde: celkový počet státních zástupců činí v Rakousku 375, u nás pak 1245…

Zástupci vlády a justice se dohodli v otázce platů soudců a státních zástupců. Ti mají dostat část platů zpětně, části nároků se ale vzdají. Stát by to mělo vyjít na zhruba 1,2 miliardy korun.
Dodávám, že nikoliv stát, ale naše kapsy to vyjde na více než miliardu. Kdyby se ovšem všichni soudci a státní zástupci odměňovali podle kvality a množství své práce, do našich kapes by naopak něco přibylo.

Nechce se mi věřit, že je tomu opravdu tak:
Pokud kdokoli chcete v této zemi zachránit svůj majetek před exekucí, uzavřete registrované partnerství, dluhy si nechte a majetek převeďte bez daní (!) na homosexuálního "partnera".
Exekutor odtáhne s dlouhým nosem raději jinam, na řádně sezdané manželské páry…

Konečně kloudné vysvětlení „kvality“ a nestrannosti zpravodajství České televize:
Generální ředitel České televize Petr Dvořák byl v pátek v Ženevě zvolen do výkonného výboru Evropské vysílací unie (EBU). Stane se jednou z jedenácti evropských osobností, jejichž úkolem je hájit nezávislost veřejnoprávních médií.

Výchovný pohlavek je podle papeže Františka přiměřená forma potrestání dítěte rodičem za předpokladu, že zachovává důstojnost dítěte. Neměli by mu zakázat vstup do Norska?

Bývalý šéf NATO Rasmussen prohlásil, že hrozí útok Ruska na pobaltské země. Jsem rád, že se konečně rozřešil letitý problém, zda může mít mozkový nádor vlastní názor. Také by mne zajímalo, zda by na to vsadil veškerý svůj majetek, když si je tak jistý. To by byl ideální test všech těch expertů…

Přítel Z. Š. mi napsal:
Protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) zveřejnila doporučení v boji proti korupci už v roce 2011. Míra jejich plnění je u nás označována za "globálně neuspokojivou" a pokrok v přijímání opatření potom za "velmi malý" a "nedostatečný".
Nelze než dodat: „Asinus asinum fricat“, čili blíže češtině - zloděj volá „chyťte zloděje“. Vždyť co je celá EU se svými mohutnými dotacemi a odměňováním loajálních, či mlčících jiného, než jeden velký korupční prostor, který si EU ovšem svojí vlastní legislativou označila za legální?