PONDĚLNÍ GLOSY 10.11.2014

Miroslava Macka
Komplexně Geniální Babiš by si měl uvědomit, že účastníci zdravotního trhu se chovají přesně tak, jak se chová při svém podnikání on: dělají vše, co jim systém umožňuje, aby zvýšili své příjmy. Babiš se naivně domnívá, že to změní spoustou kontrolorů a nařízení, což je nesmysl. Jedinou smysluplnou změnou je totiž změna systému, který musí tržními mechanismy promptně odměňovat řádné hospodaření a penalizovat hospodaření neřádné. Dnes je tomu v mnoha případech, bohužel, naopak.

Zpráva:
Jiří Paroubek se hodlá naplno věnovat rodině a podnikání. V současné době se zabývá ekonomickým poradenstvím a připravuje další dva až tři projekty. Chce se ponořit do publicistiky a přednášet pro studenty na nejmenované vysoké škole.
Dodávám:
Do čeho byl ponořen dosud, že o něm nebylo ani vidu ani slechu, nepočítám-li několik vynoření u příležitosti všelikých voleb, které jej vždy zase spláchly zpět?

Novinářka Tereza Spencerová:
"Osobně si myslím, že Pussy Riot je spíš Kundí vzpoura, ve smyslu pouličních nepokojů, ale ono je to vcelku jedno. Baví mě na tom, že dokud se to vyslovuje anglicky, tak jsou všichni náramně spokojení a demokraticky bohabojní, protože když ta slova vyslovují, tak jako by nemluvili sprostě, ale jakmile se to přeloží, nastává problém. Tedy problém až neuvěřitelný, který vypovídá o českém maloměšťáctví víc, než bychom asi rádi věděli. A argumenty typu „kníže říká hovno nonšalantně“, zatímco Zeman říká „kunda“ vulgárně, to už je naprosto špičkové. Jako bychom se tu už úplně zbláznili."

Ladislav Větvička v parodickém novoročním prezidentském projevu několikrát uhodil hřebík na hlavičku. Jeden příklad za všechny:
Všichni jsme si totiž na multikulturně socialistický, bruselský systém plný grantů a dotací zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy: všichni jsme - byť pochopitelně každý v jiné míře - za chod totalitní bruselsko-socialistické mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci.

Karel Kříž:
Barack Hussein Obama se stal symbolem této politické třídy „dobroserů“, neboť on první dokázal s nesmyslným utopistickým programem multikulturního socialismu zvítězit v historické baště svobody a volného trhu (tedy pravého opaku) a dodal tak munici levičácké kavárně k tlachání o jejich svaté pravdě, před kterou se sklání i „kapitalistické“ USA.
Už tehdy však někteří, včetně mne, upozorňovali, že Obama je sice dokonalý marketingový produkt a jistě byl vybrán pro svoji roli precizními profesionály, ale celkový jeho přínos Spojeným státům i celosvětové politické scéně bude spíše záporný. Je to jako se všemi reklamními produkty, které prodávají šmejdové na předváděcích akcích. Předražené šunty s nulovou užitnou hodnotou. Obama se stal jedním z nich.

Sociolog Petr Hampl s poněkud netradičním pohledem:
Je to vlastně kuriózní situace. Miloš Zeman, který ve skutečnosti patří k nejvzdělanějším obyvatelům naší země, hraje roli „burana", tedy obyčejného příslušníka nižší třídy. Přizpůsobil tomu své oblékání, svůj slovník, vystupování, jídelníček atd. Karel Schwarzenberg, který nedokázal vystudovat vysokou školu a patrně v životě nepřečetl jedinou složitější knihu, hraje roli příslušníka intelektuální elity.
Nicméně oba jsou ve svých rolích akceptováni. Docenti a profesoři akceptují knížete, jako by byl jedním z nich (i když jeho mentální schopnosti by nejspíš nestačily ani na bakalářské studium a jeho kulturní úroveň lze ilustrovat nejlépe na tom, že se na společenských akcích ukazuje s low level striptérkou a chlapi z fabrik akceptují stejným způsobem Zemana (i když byl celý život profesionálním humanitním vědcem a ve fabrice v životě nepracoval).

Ale k jádru věci. Vulgární výrazy můžeme přirovnat třeba k roztrhané rolnické vestě. Když kníže přijde ve vznešeném obleku a k němu si navlékne roztrhanou rolnickou vestu, všichni mu tleskají. Kníže tím ukázal, že se sklání k rolníkům a zároveň je stále jasné, že je vznešenějším a urozenějším
člověkem. Roztrhaná vesta nezačala znamenat příslušnost k nižší třídě, proto je akceptována.
Kdyby ale na stejnou slavnost přišel v té stejné roztrhané vestě prostý rolník, bude vyveden ven. Protože rolnická vesta na těle rolníka ukazuje příslušnost k nižší třídě. A přítomnost chudiny na slavnosti je nepřijatelná.

Stejný princip platí u vulgarit v ústech Zemana a Schwarzenberga. Lidé, kteří se cítí být aristokraty, zuří, protože to vypadá, že chudina si dovolila překročit třídní bariéru.

Dodávám k tomu: V jednom se ovšem Petr Hampl mýlí. Miloš Zeman roli burana nehraje. On buran skutečně je, ač vzdělaný (byť velmi jednostranně) . To se totiž vzájemně vůbec nevylučuje.

A na závěr opět tradičně skvělý Nassim Taleb:
Zeptejte se náhodného amerického občana, zda by měla být cena aut, novin či vína určována specializovaným polovládním úřadem, který by se těšil značné autonomii (a do jehož činnosti by nijak nezasahoval Kongres). Nejspíše vybuchne vzteky, neboť něco takového odporuje základním americkým hodnotám, a vynadá vám do komunistů a sovětských přisluhovačů, že vás něco takového vůbec napadlo. Pak se ho zeptejte, zda by měl úřad takového typu kontrolovat obchodování s měnami, především kurs dolaru vůči euru či mongolskému tugriku. Dočkáte se téže reakce: nejsme přece ve Francii. Nato nenápadně poukažte na to, že existuje jisté zboží či cena, totiž úroková míra, která je přesně tímto způsobem kontrolována americkým Federálním rezervním systémem (s tradičně skvělými výsledky). Když libertariánský kandidát na prezidenta Ron Paul navrhoval Fed zrušit nebo aspoň omezit jeho pravomoci, označili ho za šílence. Kdyby byl ovšem navrhl vytvořit podobný úřad k určování ostatních cen, dopadl by stejně.