PÁTEČNÍ GLOSY 7.11.2014

Miroslava Macka
Pokud by mělo být pravdou konstatování časopisu Forbes, že nejvlivnější ženou Česka je vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, pak je to s touto republikou ještě horší, než se domnívám. Neboť nejvyšší státní zástupkyně by přece měla jednak vždy jen a jedině v rámci platné legislativy, tedy předem zcela jasně daně, omezeně a svázaně, což žádný velký vliv neumožňuje.

Nassim Taleb opět skvěle:
Navzdory obecnému přesvědčení nevyžadují komplexní systémy složitou regulaci a důmyslné řízení. K duhu jim jde maximální jednoduchost. Každá komplikace totiž vede k řetězové reakci s mnoha nečekanými následky. Přijde-li intervence, zásluhou neprůhlednosti s sebou přinese nepředvídané důsledky, po kterých obvykle následuje omluva následovaná další intervencí ve snaze tyto druhotné důsledky napravit. Výsledkem je pak explozívní série větvících se „nepředvídaných“ reakcí, jež se postupně stále zhoršují.
V moderním světě se ovšem jednoduchost prosazuje obtížně, neboť odporuje myšlení jisté sorty lidí, kteří upřednostňují komplikovaná řešení, aby ospravedlnili existenci své profese.