ÚTERNÍ GLOSY 7.10.2014

Miroslava Macka
Včera jsem potkal známého živnostníka, který mi vyprávěl následující:
Potřeboval jsem sehnat paní na pomocné práce a úklid, a tak jsem oslovil s nabídkou jednu svoji známou. Pravila, že ráda po třech měsících nastoupí, jen co dodělá započatý ošetřovatelský kurs. Pak nastoupí a já ni budu brát devět měsíců po 11.000.- Kč měsíčně, že jsem ji zaměstnal, byť mimo oblast kursu. Pak jí dám výpověď a po tu dobu bude pracovat „na dohodu“. Za tři měsíce ji znovu přijmu a budu dostávat po 12 měsíců 8.500.- Kč měsíčně, že jsem zaměstnal nezaměstnaného…

Zpráva:
Objem hrubého domácího produktu (HDP) se od listopadu 1989 nominálně zvětšil o více než 500 procent. Zatímco v roce 1990 činil 672 miliard korun, nyní je více než čtyři bilióny korun. Reálně, tedy po zohlednění cenového vývoje a dalších ukazatelů, vzrostl HDP od roku 1989 o více než polovinu. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu a výpočtů analytiků.
Dodávám:
Vzrostla stejně spokojenost lidí a jejich pocit životního štěstí? Nevím, nevím…

Že už jste úplně zapomněli, že bylo nad Ukrajinou sestřeleno malajsijské letadlo? A pokud jste nezapomněli, je vám to po té dlouhé době mlčení už trochu jedno?
Jsme holt manipulováni odborníky…

Čtenář glos D. W. mi napsal velice inspirativní mail:
V pondělní glose zmiňujete téma poslední dnů, muslimské šátky. Ovšem „kauza“ hidžáb je jako obvykle bouří ve sklenici vody. Je celkem vtipné sledovat tanečky, které kolem toho jsou a porovnávat výroky (ne)zainteresovaných s realitou.
Např. pan Němeček velkohubě tvrdí, že vyznání do nemocnic nepatří, ale zcela zapomněl například na Nemocnici pod Petřínem (plným názvem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze), kde pochopitelně řádové sestry slouží s šátkem na hlavě a nevím o jediném pacientovi, který by si stěžoval (péče je tam skutečně skvělá). A není to jediné zdravotní zařízení, kde se personál za své vyznání nestydí.
Šátky jsou jen zástupný problém. Spíše bychom se měli ptát, jak by se taková sestra chovala k pacientovi. Ošetřila by zdravotní sestra muslimka cizího muže, když jim islám takový styk zakazuje? Mohla by sloužit na pohotovosti v době, kterou mají vyhrazenu svým náboženským obřadům? To je podstatné. Křesťanské špitální řády to mají vyřešené a víra překážkou není. Lze se na to ale spolehnout i jinde?
Ať má každý své vyznání a ať ho hrdě nosí. Ale to vyznání nesmí být v překážkou službě jakémukoli člověku. To je jádro celého problému, bohužel jádro přehlížené a nezmiňované.

Čtenář glos T. K. mi napsal:
Měl bych drobnou připomínku k názoru Vašeho čtenáře P. S. k paní Šabatové a poslanci Gazdíkovi.
Pan poslanec možná trefil v kritice „ombudsmáni“ hřebíček na hlavičku, ale chtěl bych připomenout, že to byla Gazdíkova TOP 09, která tak vehementně Šabatovou do funkce prosazovala. A jak už to bývá, pan poslanec Gazdík tuto svou odpovědnost již nepřipomíná…

Čtenář glos M. U. mi napsal:
Pan Z. V. píše, že jakožto podnikatel byl nucen zaplatit za stavební povolení namísto dosavadních 5 tisíc Kč nově 25 tisíc Kč. Tedy pětinásobek. Mám obdobnou zkušenost. Před časem jsem zajištoval zasklení lodžií v bytech bytového domu. Do konce roku 2013 zaplatil každý zájemce za povolení této změny, kterážto dle názoru stavebního úřadu podléhala stavebnímu povolení, částku 300 Kč. Obyvatelé, kteří se takto rozhodli po 1. 1. 2014, už ovšem za toto povolení byli nuceni zaplatit částku 5000 Kč, tedy více než šestnáctinásobek (!!!). Při nákladech na zasklení jedné lodžie přibližně 25 tisíc tak navýší tento poplatek investici o 20 %.

Přítel O. V. napsal:
"Není-li nezbytné něco měnit, je nezbytné to neměnit", řekl kdysi Benjamin Disraeli. To je snad to jediné, co bych dal všem občanům , "spoluvoličům", k zamyšlení. Protože ta až hysterická touha po změně, která provází každé volby zde, je jakousi posedlostí, jakousi permanentní revolucí, změnou pro změnu. Disraeliho povzdech, spolu s jeho proslulým "každá změna je většinou k horšímu", sice reprezentuje , řečeno politologicky, konzervativní přístup k problému, nicméně v sobě nese značný náboj opatrnosti a přemýšlivosti selského rozumu. Jako ostatně celý konzervatismus, u nás prakticky vyhynulý...