ČTVRTEČNÍ GLOSY 2.10.2014

Miroslava Macka
Po návratu z dovolené a nahlédnutí do zpráv jsem nabyl dojmu, že by bylo výhodnější veškeré příjemce dotací a nákupčí IT z řad veřejného sektoru pozavírat a po projití smluv a dalších písemností jich pouze nepatrný zlomek propustit.
Také jsem se dozvěděl, že nejdůvěryhodnějším českým politikem je podle průzkumu Komplexně Geniální Babiš. Myslím, že je nejvyšší čas požádat pana Cyrila Höschla o jeho názor na možnost obří skupinové therapie.

Zpráva:
Zloděje kukuřice přejel na poli kombajn a usekl mu nohu.
Dodávám:
Tak tomu říkám rychlý výkon spravedlnosti! Kéž by s takovou rychlostí pracovaly i české soudy!

Čtenářka glos M. V. mi napsala:
Dobrý den, na začátek sděluji, že jsem vedoucí pracovnice v jedné privátní akciové společnosti, z čehož je patrno, že úhrady níže vlastně platím 2x. Za dnešní jeden jediný den tento stát slíbil kdeco:
a) v rozhlase hlásili, že Lessy za nezákonné stíhání bude odškodněn státem - tedy mnou (místo tím, kdo to způsobil)
b) v Hospodářských novinách jsem se dočetla, že Ústavní soud rozhodl, že občana, kterého poškodily soudní průtahy a nedodržování správních termínů, stát musí odškodnit - tedy já, nikoliv liknavý soudce,
c) v TV jsem se v rámci projednávání státního rozpočtu na rok 2015 doslechla, že stát zvýší sociální dávky - tedy já, nikoliv ti politici, kteří si takto kupují své voliče,
d) výpadek za zrušené zdravotní poplatky nemocnicím doplatí stát - tedy já, nikoliv ten kdo to využívá, a já hned dvakrát, protože ze mzdy odvádím zdravotní pojištění,
e) když ve firmě způsobím škodu na majetku, tak ji uhradím já, což je správný postup, neboť každý má nést osobní odpovědnost.
A má otázka zní: podílí se na některém z bodů a)-e) ten, co se válí celá léta doma na sociálních dávkách? Odpověď je 5x NE. Něco je shnilého ve "státě dánském", nemyslíte občané - daňoví poplatníci?