PÁTEČNÍ GLOSY 19.09.2014

Miroslava Macka
Dluhy ODS se blíží 42 miliónům, z toho šest a půl miliónu dělá dluh na zdravotním a sociálním pojištění. Předsedu Petra Fialu finanční krize strany přivedla až k prosbě o finanční pomoc od všech 17 944 členů.
Členové by ovšem měli nejprve vědět, kdo konkrétně je za ty dluhy odpovědný - osobní odpovědnost přece dříve patřívala k hlavním zásadám ODS…

Pravicový liberál v ODS je jak lední medvěd v tropickém pralese. Buď trpí, nebo už zdechnul ….
(Facebookový vox populí = vox deí)

Skotské referendum nám velmi názorně ukázalo, co je to „fair play“. Obávám se ovšem, že ani poté se naše volební kampaně a chování politiků nezmění…

Čtenář glos K. P. mi napsal:
Dovoluji si odpovědět na včerejší poznámku pana K. Č. ohledně veřejných zakázek.
Veřejná zakázka se skládá fakticky ze dvou zásadních částí – kvalifikace a nabídky.
Kvalifikace znamená, že musíte osvědčit některé základní předpoklady. Skládá se z části povinné (tzv. základní kvalifikační předpoklady) a části závisející na poměrně volné úvaze zadavatele zakázky. Zde jsou právě ony požadavky, které by měly oddělit zrno od plev. Tzv. profesní (co má uchazeč mít za předmět podnikání atp.) a technické. Největší kouzlení ve veřejných zakázkách je právě v této části kvalifikace – zde jsou reference, počet kvalifikovaných zaměstnanců, které má mít společnost, technické vybavení atp. A zde zadavatel stanoví své požadavky – někdy nechce žádné reference, někdy jich chce příliš, někdy nepožaduje prokázat žádné zaměstnance, někdy jich chce příliš mnoho. A v tomto spočívá pointa „správného“ výběru těch správných společností. Někdy vyhraje společnost, která nemá reference a zaměstnance, protože v rámci veřejné zakázky je nikdo nepožadoval. A někdy vyhrají ty správné firmy, které shodou okolností splňují onu kvalifikaci, která je ovšem zcela nepotřebná (rekonstruoval jsem již kvalitně 3 silnice, přesto se nemohu účastnit zakázky, protože bez zjevného důvodu zadavatel požaduje rekonstrukci 5 silnic).
Kvalifikace se hodnotí způsobem ano/ne. Jsi nebo nejsi kvalifikován. Ten, co se nekvalifikuje, je vyloučen.
Až u těch, kteří jsou kvalifikováni, se hodnotí jejich nabídka – povětšinou cena (složitější hodnocení – kvalita atp. – si v dnešní době nikdo netroufne, protože se špatně stanoví, jak bude hodnoceno).
Je samozřejmé, že se lze bránit nezákonným požadavkům v zadávací dokumentaci u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je to však zdlouhavé. Podle správního řádu by řízení před ním (včetně všech opravných prostředků) mělo trvat nejvýše 5 měsíců. Před týdnem jsem u jednoho řízení dostal konečně pravomocné rozhodnutí. Trvalo pouhých 23 měsíců. Správní poplatek za zahájení řízení začíná na 50 000 Kč (1 % z ceny veřejné zakázky) a povětšinou se jedná o statisíce. Zkuste se proto bránit...