Vyhodnocení 9. ročníku soutěže „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“

Také v letošním roce město Příbor s osadami Hájov a Prchalov nádherně rozkvetlo díky spoustě pěstitelů, jejichž snahu oceňuje město Příbor letos již po deváté. Do letošního ročníku soutěže, kterou vyhlásil MÚ Příbor, odbor rozvoje města v květnu 2014, se přihlásilo 91 soutěžících občanů města Příbora a osad Hájov a Prchalov.
Oproti předcházejícím ročníkům opět vzrostl zájem o tuto soutěž, což nás velice těší. Rostoucí počet soutěžních výsadeb byl zaznamenán také ze stran obou osad města Příbora.
Tradičně se soutěžilo v těchto kategoriích:
1. Květinová výzdoba balkónu či oken rodinných domů a bytů.
2. Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.
Komise postupně osobně zhlédla všechny přihlášené květinové výzdoby oken, balkonů, teras a průčelí domů. Hodnotila také soutěžní květinové výsadby a úpravy zeleně před vchody do domů a předzahrádky, a to v souladu s podmínkami soutěže stanovených při vyhlášení. Při posuzování výsadeb bylo komisí především přihlíženo k tomu, zda lze výsadby zhlédnout z veřejného prostranství. Důvodem stanovení tohoto kritéria je záměr, aby se ohodnocené výsadby podílely na zvelebení města či osad. Jednotlivé výsadby pak byly po jejich zhlédnutí komisí zařazeny opět do pomyslného „zlatého a stříbrného pásma“. V první kategorii bylo vyhodnoceno 70 výsadeb a v druhé pak 66. V případě, že výsadba nebyla viditelná z veřejného prostranství, nebyla v souladu s pravidly a nebyla hodnocena.

Více informací zde