PÁTEČNÍ GLOSY 8.08.2014

Miroslava Macka
Čtenář glos V. L. mi napsal:
Nějak tomu nerozumím. Embargo Ruska se vztahuje na celou EU, USA, a myslím i na Kanadu a Austrálii. Polsko požádá o kompensaci, a asi kompensaci dostane. Čili o kompensaci potom požádají všechny státy EU, a kompensaci dostanou.
Pod pojmem kompensace jsem dosud chápal, že jeden ze států společenství je nějak znevýhodněn, a ostatní státy se solidárně složí na to, aby toto znevýhodnění zmírnily. Tady jsou ovšem embargem postiženy všechny státy EU. takže kdo se na to zmírnění vlastně složí.
Vidím to tak, že státy EU vyčíslí škody embargem dejme tomu na 200 mld korun, tato částka navýšená o administrativní náklady spojené s kompensací ve výši dalších 200 mld ( přeci něco musí zbýt do kapes kamarádíčků) se rozepíše jako mimořádný příspěvek členských zemí EU ( nikdo v plánu pro rok 2014 – 2015 s těmito náklady přeci nemohl počítat), státy zaplatí navíc mimořádných 400 mld a slavně dostanou zpátky kompensaci 200 mld.
Skvělé.