STŘEDEČNÍ GLOSY 30.07.2014

Miroslava Macka
Na zdánlivě nedůležitých detailech je nejlépe vidět zvrhlost současné doby respektive „bolševiků mysli“, kteří ji formují: podle nového občanského zákoníku bude zapotřebí rozhodnutí soudu, když budou chtít rodiče zrušit stavební spoření nezletilého. Takže soudce rozhodne, co je pro rodinu nejlepší a nikoliv rodiče. Drsnější atak na autoritu rodičů a staletý koncept rodiny si lze jen těžko představit.

Neznám případ bývalého hlavního hygienika Víta natolik, abych mohl posoudit, zda je mnohaletý podmíněný trest a úhrada škody za zbytnou a zbytečnou smlouvu hrazenou z veřejných peněz přiměřený. Domnívám se však, že pokud by se všem státním úředníkům měřilo stejně, zela by většina kanceláří ministrů a sekčních šéfů prázdnotou.

Ředitelství silnic a dálnic bude dočasně řídit Soňa Křítková, bývalá ředitelka strategie a komunikace Agrofertu. Komplexně Geniální Babiš tak realizuje svůj hlavní předvolební slib, totiž že bude řídit stát svou firmou. To jen hloupí voliči si to vysvětlili tak, že bude řídit stát jako firmu.