ÚTERNÍ GLOSY 1.07.2014

Miroslava Macka
Český Kocourkov neztenčeně pokračuje: Marek Dalík je obviněn z podvodu, protože prý předstíral svůj vliv při jednání o dodávkách Pandurů. Zřejmě se na ty důležité schůzky vždy vetřel bez souhlasu kohokoliv a aniž by o tom Mirek Topolánek věděl…Svatá prostoto!

Přítel Z. Š. mi napsal:
Nedivme se ničemu. Ani sociálně inženýrské argumentaci k střídavé péči o dítě, ani čemukoliv jinému. Vždyť celý projekt nové EU (počítáno někde od Maastrichtu, kde se to všechno posralo) je jen experimentem, touhou socialistů splnit si mladické ideály o sociálním inženýrství a jejich přání stát při tom v první bojové linii a nehledět na historická fakta, v nichž vývoj nakonec vždy dokázal, že takové sny jsou nefunkční cestou do pekla a pokud je přece jen nastoupena, nedá se reformovat. Znovu tedy jsme na této cestě a jak vidno z výsledků voleb, ještě dlouho budeme. Snad až dokud se to opět samospádem nezřítí na ty naše dubové palice.

Alexander Tomský:
Nacionalisté (i ti absurdní) nevznikli z nostalgie, jsou odpovědí na poptávku po sounáležitosti. „Revoluce práv“ 60. let byla emancipací menšin a žen i odmítnutím společenských povinností a tradice; průvodním znakem společnosti je proto dnes rozpad rodiny, kriminalita, depresivní stavy, o obavě z nekontrolované imigrace nemluvě. Nadnárodní nomenklatura prosazuje individualismus a univerzalismus, ale většina lidí pociťuje bezdomoví. Touží po ctnosti patriotismu, solidaritě, stabilitě a kontinuitě.