PONDĚLNÍ GLOSY 30.06.2014

Miroslava Macka
Snad nic lépe necharakterizuje stav Česka: zákon o dani z příjmu byl za dvacet let 164 X novelizován.

Lidská blbost jako by opravdu neměla hranic:
Portál eBay odmítl připustit do prodeje automobil Mercedes Benz, který patřil Hermannu Göringovi, a to s odůvodněním, že aukční pravidla zakazují prodej urážlivých věcí…

MUDr. Radkin Honzák k rozhodnutí Ústavního soudu o svěřování dítěte do střídavé péče:
"Z vývoje právní úpravy v zákoně o rodině i v novém občanském zákoníku plyne, že pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem a pokud oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení je výjimkou, který vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte jiné řešení," uvedla ke čtvrtečnímu rozhodování Ústavního soudu (ÚS) jeho mluvčí Miroslava Sedláčková.
K tomu sluší ještě dodat, co řekl před pár měsíci Pavel Rychetský pro ČT24: "V soudní judikatuře přetrvává taková pověra, že vhodnějším a lepším pro výchovu dětí zejména útlého věku je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jen na základě pohlaví, preferovat."
Nevím, zda je možné kojení a vývoj připoutávací vazby v prvních letech života prohlásit za pověru, ale zažil jsem už v této zemi leccos. Například vědecky zdůvodněné časné odstavení, náhradu kojení umělou výživou a společné ustájení nemluvňat v jeslích, radikální odsouzení genetiky jako reakční pavědy – a to v dobách, kdy nejvrchnější z vrchních byl aktivním členem KSČ. Že by tohle bylo pokračování sociálního inženýrství a splněním mladických ideálů? Nebo pokusem o soudní regulaci vývojové psychologie?

Miroslav Kalousek:
„Pro mne je určitým překvapením, že bývalí komunističtí fízlové oslovení ´komunistický fízl´ vnímají jako urážlivé. Já jsem se domníval, že už zase nastaly časy, kdy už jsou na to opět pyšní."

Opsáno z facebooku:
Kolik je u nás výrobců pneumatik? Já z hlavy dám jen Continental-Barum v Otrokovicích, jak dlouho musí taková továrna vyrábět, aby vydělala 4 miliardy korun? A jak přijde k tomu, že si teď ze svých daní jak majitelé, tak její zaměstnanci zaplatili 4 miliardovou dotaci konkurenci firmě Nexem?
Přijde vám normální, že stát vezme jedněm zaměstnancům 6 platů ročně aby jiným ve stejném oboru dal 4 miliony na jednoho dělníka?
Nu, soudě podle volebních výsledků leckomu ano.