ČTVRTEČNÍ GLOSY 26.06.2014

Miroslava Macka
Předpokládám, že Kateřina Neumannová bude ve funkci poradkyně pracovat na ministerstvu obrany zcela zadarmo a rozhodně ji nenechají znovu organizovat nějaké to mistrovství světa.

Tuhle jsem odpovídal do jakési ankety, co si myslím o potratové pilulce:
Jsem přesvědčen, že potratová pilulka - pominu-li obvyklé zpolitizování čehokoliv - žádný efekt mít nebude: prostředků, jak nemít nechtěně počaté dítě je povícero, a která žena je takto rozhodnutá, učiní tak bez ohledu na případný zákaz pilulky.
Množství zábran a zákazů způsobuje pak jednak rozmach nelegálního přerušení těhotenství se všemi důsledky nebo vesměs nevalný životní osud nechtěných a donošených dětí, obvykle ze sociálně velmi slabého či narušeného prostředí.
Liberál ve mně dále říká, že státní instituce by neměly mít právo mluvit do svobodného rozhodnutí matky, potažmo zploditelů, neboť nevolnictví už bylo zrušeno, ač ho mnozí pod záminkou konání dobra krok za krokem znovuzavádějí.

Tomáš Haas připomněl českému ministru zahraničí:
Zaorálek je šokován, že si Putin nechal předběžně schválit (a dnes opět schválené povolení zrušit, aniž je kdy použil) Ruskou Dumou vojenský zásah na Ukrajině.
Ještě dobře, že má tak "hluboké" znalosti o pravomocech zahraničních státníků.
Jestli ho tohle šokovalo, jak by asi reagoval, kdyby mu někdo řekl, že prezident USA je od schválení Válečného zmocnění v roce 1973, oprávněn použít ozbrojené síly USA v bojových akcích bez jakéhokoliv předběžného schvalování a musí je ukončit, až pokud mu kongres do devadesáti dnů nedá zmocnění k jejich pokračování.