Jak se slavil Den Země v Příboře

V letošním roce, podobně jako každý rok, připravilo město pro žáky škol různé akce ke Dni Země. V letošním roce to byla návštěva příborské čistírny odpadních vod, návštěva chovu koní u Michálků s tím, že žáci se mohou projet na koních i ponících, exkurze v provozu sběrného dvora Technických služeb města Příbora a výlet do stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích.
Letos se zvláštním zaměřením na sovu pálenou, protože město Příbor adoptovalo tohoto chráněného živočicha a sponzoruje jeho chov roční částkou 6 tis. Kč. Také letos poprvé jednu z akcí – právě výlet do Bartošovic - město nabídlo také veřejnosti. V sobotu 26. dubna v dopoledních hodinách navštívilo 35 výletníků – dětí i dospělých - stanici v Bartošovicích a za příjemného počasí si vyslechli výklad o činnosti stanice a navštívili voliéry se zachráněnými ptáky i jinými zvířaty. Protože se akce vydařila, uvažujeme v příštím roce o jejím zopakování, případně o nějakém dalším obohacení nabídky pro veřejnost.