Elektronické aukce plynu a elektrické energie pro občany

Přesně před rokem měli občané města Příbora možnost zapojit se do nákupu plynu a elektrické energie prostřednictvím elektronické aukce, kterou zabezpečovala firma Marandis s.r.o. I letos mají občané možnost se s touto společností pokusit získat lepší cenu na dodávku plynu nebo elektřiny
Zástupci firmy budou zájemcům o účast v elektronické aukci k dispozici ve dnech 28.-29. dubna a 5.-6. května v době od 13:00 do 17:00 hod. v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu (naproti informačnímu centru).Komu nevyhovují výše uvedené termíny nebo se chce zapojit do aukce, ale s jinou firmou, bude mít možnost zkusit nakoupit el. energii nebo plyn prostřednictvím firmy eCentre a.s., která se organizováním elektronických aukcí pro občany rovněž zabývá. Zástupci společnosti budou občanům k dispozici v průběhu měsíce května, bližší informace budou zveřejněny v květnovém vydání Měsíčníku města Příbora.

odbor rozvoje města