Výzva vlastníkům nemovitých kulturních památek

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče informuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro letošní rok dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (dále jen MÚ Kopřivnice), jako správní orgán příslušný podle § 29 odst.1 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vlastníky nemovitých kulturních památek, nacházejících se ve správním území Městského úřadu Kopřivnice ( obec Mošnov, obec Petřvald, obec Trnávka, obec Kateřinice, obec Skotnice, obec Závišice, obec Ženklava, město Kopřivnice, město Štramberk, město Příbor) informuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro letošní rok dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a nejsou prohlášeny za národní kulturní památky.
Město Kopřivnice má na rok 2014 v rámci svého správního území obce s rozšířenou působností vyčleněnou částku 236 tis. Kč. Program bude realizován v jednom základním kole (uzávěrka příjmu žádostí 30. 4. 2014).
MÚ Kopřivnice tímto vyzývá vlastníky nemovitých kulturních památek, k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádost včetně všech požadovaných podkladů se podává u zdejšího stavebního úřadu ve výše uvedené lhůtě.

podrobné informace na internetových stránkách www. koprivnice.cz , v sekci památková péče.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=pamatkova-pece-koprivnice