PÁTEČNÍ GLOSY 10.01.2014

Miroslava Macka
Pokud si poslechnete či přečtete jakešovský projev Komlexně Geniálního Babiše na tiskovce po podpisu koaliční smlouvy, dozajista si nepoložíte otázku, zda je či není něčí bílý kůň, ale otázku jedinou: Čí?

„Dva národy, které k sobě vzájemně nic necítí, míjejí se, a ani jeden z nich nezná zvyky, myšlenky a pocity toho druhého, jako kdyby pobývaly v jiných prostorech nebo pocházely z jiných planet. Mají jiné vychování, jedí jiné jídlo, chovají se podle jiných způsobů a nevládnou jim stejné zákony - bohatí a chudí.“
Citát z románu Benjamina Disraeliho „Sybil aneb Dva národy“ sice popisoval viktoriánskou Anglii, ale stejně se hodí na popis dnešního Česka.
K řešení tohoto nebezpečného stavu existují dva přístupy.
Jeden obtížný a dlouhodobý, nicméně v konečném důsledku účinný: vytvářet a kultivovat ve státě ve všech oblastech takové prostředí a podmínky, které umožní chudým vlastní pílí a pracovitostí bez zbytečných překážek a omezení zbohatnout.
Druhý je jednoduchý, krátkodobý a ve svých důsledcích smrtící: politickou silou přerozdělovat a přerozdělovat.
Česká politická reprezentace se bohužel vydala tou druhou cestou…

U cyklostezky vedoucí půvabným údolím Moravské Sázavy po bývalém náspu železniční tratě, stojí bývalá vochtrovna čili strážní domek, sloužící komusi za rekreační objekt. Pěkně udržovaný, s hezkým trávníkem a několika starými hrušněmi. Krása pohledět.
Povídám své paní: Jestli je majitel jen trochu podnikavý, postaví sem v létě pár stolů a židlí a bude nabízet cyklistům a bruslařům nějaké občerstvení, to místo přímo láká ke chvíli spočinutí.
Pche! Zněla její odpověď. Dovedeš si představit, kolik všemožných papírů a razítek by si musel opatřit, jak by musel přebudovat kuchyňku a jaké procedury následně podstupovat? A započala nekrátký výčet…
Po návratu domů jsem zaslechl v radiu, že vláda chce zvýšit podporu podnikatelům, kteří v oblastech s vysokou nezaměstnaností vytvoří pracovní místo, z 50.000.- Kč na 200.000.- Kč. Z našich daní, pochopitelně.
Soudruzi, nechcete se konečně vážně zamyslet nad šílenostmi, které ubíjejí zdravý rozum a podnikavost? Pak byste nám nemuseli na podporu nových pracovních míst vůbec hrabat v kapsách!

Čtenář glos M. Č.:
Když tak uvažuji, co zdržuje našeho pana prezidenta ve jmenování nové vlády, zkusil jsem si trochu zaspekulovat.
Nejde spíš o to, aby byl přijat Služební zákon ještě za stávající vlády? Aby se spolek přátel MZ zakopal aspoň ve státní správě, když ve volbách fatálně pohořel?

Přítel Z. Š. mi napsal novoroční hodnocení EU:
U moci jsou socialisté a ti vědí vůbec nejlépe, co mále jíst, pít, čím si svítit, co a jak platit, čím vysávat podlahu, jak správně splachovat, co sít na zahrádkách, koho chránit a koho naopak postihovat, co vyrábět, z čeho a jak, atakdáleatatkdále. A bude to čím dál horší. Už se nám totiž páníčkové úplně usídlili a dále utvrzují svoji moc a tak, díky stádu evropských ovčanů, gazdují pěkně po socialisticku od pěti k nule. Skončí to až velikým, možno říci makroevropským třeskem, až ekonomika EU dojde „zu Grunt“, nebude čím platit a nikdo již nepůjčí.

Opsáno z facebooku:
Doufám, že až nás všechny zavřou za stahování filmů a hudby, tak nás roztřídí podle žánrů.