STŘEDEČNÍ GLOSY 4.12.2013

Miroslava Macka
Prostor, který dostává v mediích Rath je neuvěřitelný. Navíc jej nechávají redaktoři vykecávat a neptají se ho na podstatné věci. Kupříkladu včera se jej redaktor Radiožurnálu zeptal, zda se po propuštění z vazby setkal s Pancovou a Kottem a dostalo se mu odpovědi, že jen krátce u probačního úředníka. Otázka na to, proč se jich za celou tu dobu, co jsou z vazby venku nezeptal, z jakého důvodu mu dali do krabice s vínem miliony a neřekli mu o tom, nezazněla…Ani spousta dalších, na které by měl odpovědět. Uff!

Guvernér ČNB Miroslav Singer chtěl slovy o tom, že věci už nikdy levnější nebudou, rozpohybovat utrácení domácností. Zdá se, že zvláště u elektroniky (vesměs z dovozu) se mu to povedlo. Problém je ovšem v tom, že ji lidé urychleně nenakupují za peníze ze slamníku nebo z účtů, ale z úvěrů (jak vyplývá ze statistik). Takže jde ještě o větší průšvih, než se dalo očekávat.

Jeden genetik tvrdí, že člověk vznikl zkřížením samice prasete s šimpanzím samcem. U některých jedinců je to zcela očividné…

Karel Pavlíček v Pravém prostoru shrnul dnešní příčiny neradostných perspektiv:
Nezaměstnanost a z toho plynoucí strach ze ztráty pracovního místa
Rozvoj duševních poruch mezi obyvatelstvem
Deficitní financování zdravotnictví
Růst zadlužení státu, zvyšující se platby na úmor dluhu
Naprosté znejistění z budoucnosti díky legislativní smršti
Růstem produktivity práce by měly ceny klesat, přesto stoupají
Nárůst byrokracie a parazitických činností
Imigrace ze zemí s náboženskou netolerancí
Hospodářská expanze zemí z Východní Asie, především Číny
Úpadek demografické křivky a z toho plynoucí úbytek obyvatelstva
Neřešení situace s romským obyvatelstvem