ČTVRTEČNÍ GLOSY 14.11.2013

Miroslava Macka
Když tak čtu všechny ty debaty v mediích a na sítích po propuštění Davida Ratha, tak si kladu otázky: Proč mu kamarádi Kott s Pancovou (a na čí popud) tajně dali do té krabice od vína ty miliony? A kde vzali ty, co měli uschované doma, když žádná zakázka nebyla předražena?
Zdravý selský rozum jako by se z této společnosti vytrácel…

Čtenář glos P. S. mi připomenul novou parafrázi starého hesla o socialismu:
Dotace se odhodlaně a vytrvale snaží vypořádat s negativními jevy a situacemi, které by při skutečně volném trhu nikdy nemohly nastat.

Čtenář glos J. L. mi napsal:
Guvernér ČNB v rozhovoru pro MF Dnes nabádá k nákupům slovy „kupujte, levněji již nebude“. Pokud jde o nezkreslenou informaci, pak se s námi snaží pan guvernér manipulovat. Stejně dobře může totiž platit i výzva „nekupujte, levněji ještě bude“. K možným (ne jediným) scénářům následujícího vývoje ekonomiky určitě patří i dva následující:
1. Záměr ČNB se podaří.
ČNB provádí oslabení koruny v rámci cílování inflace. Pokud platí, že cílování inflace je opatřením na podporu růstu ekonomiky a ČNB tento krok vyjde, pak poroste HDP, postupně se začnou zvyšovat reálné mzdy a časem bude opět posilovat i kurs koruny. Výsledek - levněji bude.
2. Záměr ČNB se nepodaří
Zákon nabídky a poptávky přetlačí kroky centrální banky. Dojde ke zdražení (to je ještě součástí scénáře ČNB), které vyvolá pokles poptávky (to již záměrem ČNB není) a tlak na cenu. V delším období dojde k inovacím na straně výrobců a vstupu nových levnějších výrobců na trh. V konečném důsledku dojde k nové rovnováze na trhu. Výsledek - levněji bude.
Instituce, jejíž hlavní představitel „koriguje“ informace za účelem cílené manipulace veřejnosti není důvěryhodnou institucí, jakou by centrální banka měla být.
Na závěr dvě poznámky.
1. Z výroku guvernéra centrální banky lze usoudit, že snaha o zavedení II. důchodového pilíře byla chybná, neboť úspory na stáří jsou celospolečensky nežádoucí a je třeba urychleně je utratit. Koneckonců, stejně k ničemu nebudou, protože je vymaže vzrůstající drahota.
2. Dle dnes zveřejněného průzkumu ING Bank by při výpadku všech příjmů průměrná česká domácnost vyžila tři měsíce a šest dnů. Bude útrata všech těchto úspor stačit na roztočení kol kapitalismu podle přání ČNB?