ÚTERNÍ GLOSY 8.10.2013

Miroslava Macka
Telefonické upozornění Komplexně Geniálního Babiše redaktorům Lidovek: "Doufám, že kluci věděj, co dělaj, s kým mají tu čest..."
Dodávám: ano, už to vědí. Ovšem bohužel se stále najde dost naivních voličů, kterým navzdory všem varovným příznakům nedochází a nedochází s kým mají tu čest a chtějí ho volit.

Obamova věta, že USA nezkrachují, neboť kongres mu nakonec dovolí ještě více je zadlužit, je dokonalou ukázkou vítězství přiblblé ideologie nad zdravým rozumem.

Právě jsem vymyslel nové slovo „euritida“, což je docela jednoduchá nemoc, které podlehne téměř každý, kdo začne pracovat ve strukturách EU: přenáší se poznáním, že nejlépe se člověk uživí planými žvásty placenými daňovými poplatníky...a pochopitelně není rozšířená jen v Bruselu.
Protože jsem dosud nezesvěrákovatěl (další novotvar!), dávám obě nová slova k obecnému použití.

Opsáno z facebooku:
Alternativní dějiny:
Rakousko-Uhersko bylo v 1. světové válce poraženo. Bójové, rozprášeni všude po světě a po staletí všelijak pronásledováni pro své pohanské zvyky, se rozhodli, že chtějí vlastní stát. Koncem 1. světové války Britové slíbili dosud rozprášenému národu Bójů vlastní stát, za chrabrost jejich vojáků bojujících v britských řadách. Společnost národů dala část území poraženého Rakouska-Uherska, totiž území bývalé České koruny a horní Uhry, pod britský mandát, s tím, že zde má vzniknout budoucí bójský stát. Samozřejmě s tím, že "nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nebójských společenství v Čechách, na Moravě a na Slovensku.“ Poté začalo přistěhovalectví Bójů do Čech. Češi a Slováci se bránili, a proto byly stanoveny pro přistěhovalce kvóty. Posléze jim byly vyhrazeny jen Čechy. Pak vypukla další světová válka, po ní se Britové ze svého mandátu zcela stáhli, v Čechách byl vyhlášen samostatný bójský stát, na Moravě vzniklo moderní Moravské království. Praha měla dostat mezinárodní status ..." .. pak vypukla série válek, v první Bójové okupovali Znojemsko a Olomoucko. Dnes panuje jakés takés příměří, hranice mezi Čechami a Moravou je přísně střežena.